Cesta

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Pomoc s řešením konferenčních sálů

GŘ pro tlumočení má bohaté zkušenosti se stavbou a renovací zasedacích a konferenčních sálů se zařízením pro simultánní tlumočení. O své know-how se ochotně dělí s architekty, staviteli či provozovateli veřejných i soukromých konferenčních sálů a kongresových center. Můžeme vám poskytnout nestranné zhodnocení všech aspektů týkajících se konferenčního tlumočení a nezbytného zařízení a místností.

 

Konferenční

Náš specializovaný tým kontroluje všechny zasedací sály v Evropě i jinde ve světě, v nichž tlumočníci GŘ pro tlumočení pracují, a posuzuje, zda splňují normy, jež uplatňujeme na tlumočnické kabiny a zařízení. GŘ pro tlumočení úzce spolupracuje s mezinárodními normalizačními orgány a s výrobci tlumočnického zařízení.

GŘ pro tlumočení může poskytnout obecné rady ohledně vašich plánovaných zasedacích sálů, zejména pokud jde o praktické uplatňování mezinárodních norem. Nemůžeme však plnit úlohu projektanta, který vaše sály postaví. Poradenské služby GŘ pro tlumočení jsou bezplatné, případné cestovní výdaje však hradí žadatel.

Žádosti o technické poradenství zasílejte na adresu :

Ms M. Lely
Team Leader Technical Compliance
Office VM 18-02/024
Directorate General for Interpretation
European Commission
B-1049 Brussels
Belgium
E-mail : SCIC-CONFORM@ec.europa.euexternal link
Tel : +32-2-2974569