Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Как да проектирате вашата конферентна зала

ГД "Устен превод" притежава богат опит в проектиране и реновиране на конферентни зали с инсталации за синхронен превод. ГД "Устен превод" с желание ще сподели своя опит с архитекти, строители или организатори на обществени и частни конферентни зали или конгресни центрове. Ние ще ви дадем непредубедена оценка по всички аспекти на конферентния превод и нужното оборудване и зали.

 

Нашият специализиран екип проверява дали всички заседателни зали в Европа и другаде по света, където работят преводачите на ГД "Устен превод", съответстват на нашите стандарти за преводачески кабини и оборудване. ГД "Устен превод" работи в тясно сътрудничество с международните организации по стандартизация и с производителите на оборудвания за превод.

ГД "Устен превод" предлага консултации от общ характер за проектиране на вашите заседателни зали, по-специално как да приложите международните стандарти на практика. Ние обаче не можем да изпълняваме ролята на инженери-консултанти, които ще изградят вашата зала. Услугите на ГД "Устен превод" са безплатни, но кандидатите заплащат пътните си разноски.

Заявките за техническа помощ трябва да се адресират до :

Ms M. Lely
Team Leader Technical Compliance
Office VM 18-02/024
Directorate General for Interpretation
European Commission
B-1049 Brussels
Belgium
E-mail : SCIC-CONFORM@ec.europa.euexternal link
Tel : +32-2-2974569