Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directItalian Presidency 2014
DG Interpretation

Τεχνικές προδιαγραφές για αίθουσες συνεδριάσεων με καμπίνες ταυτόχρονης διερμηνείας