Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Att arrangera en konferens

Konferenser är en viktigt del av Europeiska kommissionens kommunikationspolitik. DG Tolknings enhet för organisation av konferenser är kommissionens professionella konferensarrangör och sköter evenemang i Bryssel och över hela världen på uppdrag av kommissionens olika avdelningar.

Exampel på evenemang som anordnats av GD Tolkning

Uppförande av en mässmonter

Uppförande av en mässmonter


Registrering på konferensen

Registrering på konferensen


Konferensen har börjat

Konferensen har börjat


Kommissionär Jàn Figel' håller ett anförande

Kommissionär Jàn Figel' håller ett anförande


Kommunikation på scenen

Kommunikation på scenen