Mogħdija tan-navigazzjoni

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Organizzazzjoni tal-Konferenzi

L-organizzazzjoni tal-konferenzi ghandha rwol strategiku fil-politika ta' komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. It-Taqsima ta’ l-Organizzazzjoni tal-Konferenzi tad-DG Interpretazzjoni hija l-organizzatrici professjonali tal-konferenzi tal-Kummissjoni u tiehu hsieb avvenimenti fi Brussell u f’l okalitajiet madwar id-dinja ghad-dipartimenti differenti tal-Kummissjoni.

Ezempji ta’ avvenimenti li ha hsieb id-DG Interpretazzjoni

Bini ta' l-istands tal-konferenzi

Bini ta' l-istands tal-konferenzi


Registrazzjoni ta' konferenzi

Registrazzjoni ta' konferenzi


IWaqt il-konferenza

IWaqt il-konferenza


Il-Kummissarju Jàn Figel' jindirizza konferenza

Il-Kummissarju Jàn Figel' jindirizza konferenza


Komunikazzjoni minn fuq il-palk

Komunikazzjoni minn fuq il-palk