Navigacijski put

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Organizacija konferencija

Organizacija konferencija ima stratešku ulogu u komunikacijskoj politici Europske komisije. Odjel za organizaciju konferencija Glavne uprave za usmeno prevođenje stručni je organizator konferencija za Europsku komisiju i organizira događanja u Bruxellesu i na lokacijama diljem svijeta za različite odjele Komisije.

Primjeri događanja kojima upravlja GU za usmeno prevođenje

Postavljanje katedri za konferencije

Building the conference stands


Registracija za konferenciju

Conference registration


Konferencija je u tijeku

The conference is under way


Povjerenik Jàn Figel' obraća se sudionicima konferencije

Commissioner Jàn Figel' addresses a conference


Komuniciranje na pozornici

Communicating on stage