Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Διοργάνωση συνεδριάσεων

Η διοργάνωση συνεδριάσεων διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο στην επικοινωνιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η μονάδα διοργάνωσης συνεδριάσεων της ΓΔ Διερμηνείας αποτελεί τον διοργανωτή των συνεδριάσεων της Επιτροπής και διαχειρίζεται εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες και σε ολόκληρο τον κόσμο για λογαριασμό των διαφόρων υπηρεσιών της Επιτροπής.

Παραδείγματα εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η ΓΔ Διερμηνείας

Κατασκευή των χώρων του συνεδρίου

Κατασκευή των χώρων του συνεδρίου


Εγγραφή στο συνέδριο

Εγγραφή στο συνέδριο


Το συνέδριο άρχισε

Το συνέδριο άρχισε


Ο Επίτροπος Jàn Figel' απευθύνεται στους συνέδρους

Ο Επίτροπος Jàn Figel' απευθύνεται στους συνέδρους


Επικοινωνία "επί σκηνής"

Επικοινωνία "επί σκηνής"