Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Организиране на конференции

Организирането на конференции играе стратегическа роля в комуникационната политика на Европейската комисия. Отделът за организиране на конференции към ГД "Устен превод" е професионалният организатор на конференции на Комисията в Брюксел и на различни места по света за различните отдели на Комисията.

Примери за мероприятия, провеждани от ГД "Устен превод"

Изграждане на щандове за конференция

Изграждане на щандове за конференция


Регистрация за конференция

Регистрация за конференция


Провеждане на конференцията

Провеждане на конференцията


Комисарят Ян Фигел говори на конференция

Комисарят Ян Фигел говори на конференция


Комуникация на сцената

Комуникация на сцената