Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Internationellt samarbete

GD Tolkning har tagit initiativet till och lanserat två projekt om magisterexamen med hjälp av GD Utbildning och kulturexternal link och TNP European University Networks. Dessa magisterprogram för samman universitet från olika länder för att stärka samarbetet, dela erfarenheter och sprida bästa praxis på deras respektive områden.

En gång om året anordnar GD Tolkning en universitetskonferens med deltagare från universitet, nationella myndigheter och europeiska och internationella institutioner.

Europeisk magisterexamen i kongressadministration

Den europeiska magisterexamen i kongressadministration är det första magisterprogram som utformats för att förbereda studenter för ledande positioner inom den snabbt växande konferensbranschen i Europa.

Varje dag anordnas tusentals konferenser, kongresser, möten och mässor runt om i Europa. Dessa evenemang är viktiga för EU:s ekonomiska liv. Varje arrangemang måste organiseras av yrkeskunniga personer som behöver en rad specialkunskaper.

GD Tolknings (f.d. GD SCIC) universitetskonferenser

  • 18:e konferensen GD Tolkning–universiteten: " Translating and Interpreting for our citizens Deutsch (de) English (en) français (fr) " ( Bryssel den 27-28mars 2014)
  • 17:e konferensen GD Tolkning–universiteten: " New modes of learning Deutsch (de) English (en) français (fr) " ( Bryssel den 21-22mars 2013)
  • 16:e konferensen GD Tolkning–universiteten: " Tradition and Innovation Deutsch (de) English (en) français (fr) " ( Bryssel den 15-16 mars 2012)
  • 15:e konferensen GD Tolkning–universiteten: " Interpreting in a Globalised World Deutsch (de) English (en) français (fr) " ( Bryssel den 17-18 mars 2011)
  • 14:e konferensen GD Tolkning–universiteten: " Conference Interpreting Today English (en) " ( Bryssel den 18-19 mars 2010)
  • 13:e konferensen GD Tolkning–universiteten: " The next Generation English (en) " ( Bryssel den 06.03.2009)
  • 12:e konferensen GD Tolkning–universiteten: " Trusted Partners English (en) " - A Commitment to Multilingualism (Bryssel den 25.04.2008)
  • 11:e konferensen GD Tolkning–universiteten: " Training for the future English (en) " ( Bryssel den 11.05.2007)
  • 10:e konferensen GD Tolkning–universiteten: " A new multilingualism strategy English (en) " ( Bryssel den 10.03.2006)
  • 9:e konferensen GD Tolkning–universiteten: " EU 25 : A first review English (en) " ( Bryssel den 04.03.2005 )