Navigacijska pot

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Mednarodno sodelovanje

GD za tolmacenje je s pomocjo GD za izobraževanje in kulturoexternal link ter evropskih univerzitetnih mrež (projekt tematskih mrež) pripravil in zacel dva projekta podiplomskih programov. Ta podiplomska programa združujeta univerze iz razlicnih držav ter s tem krepita sodelovanje, združujeta znanje in razširjata najboljše prakse na svojem podrocju.

Vsako leto GD za tolmacenje in univerze organizirajo konferenco z udeleženci z univerz, nacionalnih vlad ter iz evropskih in mednarodnih institucij.

Evropski podiplomski študij vodenja konferenc

Evropski podiplomski študij vodenja konferenc je prvi podiplomski študij, namenjen izobraževanju študentov za vodstveno poklicno pot na hitrorastocem podrocju evropskih kongresov.

V Evropi vsak dan poteka na tisoce kongresov, srecanj in trgovinskih sejmov. Ti dogodki imajo pomembno vlogo za gospodarstvo naše celine. Organizirati jih morajo strokovnjaki, ki za to potrebujejo raznoliko specialisticno znanje.

Konference GD za tolmacenje (prej GD SCIC) in univerz

  • 18th DG Interpretation - Universities Conference : "Translating and Interpreting for our citizens Deutsch (de) English (en) français (fr) " ( Brussels 27-28 March 2014)
  • 17th DG Interpretation - Universities Conference : "New modes of learning Deutsch (de) English (en) français (fr) " ( Brussels 21-22 March 2013)
  • 16th DG Interpretation - Universities Conference : " Tradition and Innovation Deutsch (de) English (en) français (fr) " ( Brussels 15-16 March 2012)
  • 15th DG Interpretation - Universities Conference : " Interpreting in a Globalised World Deutsch (de) English (en) français (fr) " ( Brussels 17-18 March 2011)
  • 14th DG Interpretation - Universities Conference : " Conference Interpreting Today English (en) " ( Brussels 18-19 March 2010)
  • 13th DG Interpretation - Universities Conference : " The next Generation English (en) " ( Brussels 06.03.2009)
  • 12th DG Interpretation - Universities Conference : " Trusted Partners - A Commitment to Multilingualism English (en) " (Brussels 25.04.2008)
  • 11th DG Interpretation-Universities Conference: " Training for the future English (en) " ( Brussels 11.05.2007)
  • 10th DG Interpretation-Universities Conference: "A new multilingualism strategy English (en) " ( Brussels 10.03.2006)
  • 9th DG SCIC-Universities Conference: " EU 25 : A first review English (en) " ( Brussels 04.03.2005 )