Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Medzinárodná spolupráca

GR pre tlmocenie iniciovalo a rozbehlo dva magisterské projekty za pomoci GR pre vzdelávanie a kultúruexternal link a sietí európskych univerzít TNP. Tieto magisterské programy spájajú univerzity z rôznych krajín s cielom podporit ich spoluprácu, zhromaždit odborné vedomosti a šírit osvedcené postupy v oblastiach, na ktoré sa zameriavajú.

Raz rocne usporiada GR pre tlmocenie univerzitnú konferenciu so zástupcami univerzít, vlád štátov a európskych, ako aj medzinárodných inštitúcií.

Európsky magisterský diplom z konferencného manažmentu

Európsky magisterský diplom z konferencného manažmentu je prvý magisterský program urcený na prípravu študentov na kariéru manažérov v rýchlo sa vyvíjajúcom európskom odvetví konferencných služieb.

Každý den sa po celej Európe konajú tisíce kongresov, stretnutí a obchodných výstav. Tieto podujatia zohrávajú dôležitú úlohu v hospodárskom živote kontinentu. Každé z nich musia organizovat profesionáli, ktorí by mali mat rôzne odborné schopnosti.

Konferencie univerzít a GR pre tlmocenie (bývalého GR SCIC)

  • 18th DG Interpretation - Universities Conference : "Translating and Interpreting for our citizens Deutsch (de) English (en) français (fr) " ( Brussels 27-28 March 2014)
  • 17th DG Interpretation - Universities Conference : "New modes of learning Deutsch (de) English (en) français (fr) " ( Brussels 21-22 March 2013)
  • 16th DG Interpretation - Universities Conference : " Tradition and Innovation Deutsch (de) English (en) français (fr) " ( Brussels 15-16 March 2012)
  • 15th DG Interpretation - Universities Conference : " Interpreting in a Globalised World Deutsch (de) English (en) français (fr) " ( Brussels 17-18 March 2011)
  • 14th DG Interpretation - Universities Conference : " Conference Interpreting Today English (en) " ( Brussels 18-19 March 2010)
  • 13th DG Interpretation - Universities Conference : " The next Generation English (en) " ( Brussels 06.03.2009)
  • 12th DG Interpretation - Universities Conference : " Trusted Partners - A Commitment to Multilingualism English (en) " (Brussels 25.04.2008)
  • 11th DG Interpretation-Universities Conference: " Training for the future English (en) " ( Brussels 11.05.2007)
  • 10th DG Interpretation-Universities Conference: "A new multilingualism strategy English (en) " ( Brussels 10.03.2006)
  • 9th DG SCIC-Universities Conference: " EU 25 : A first review English (en) " ( Brussels 04.03.2005 )