Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Διεθνής συνεργασία

Η ΓΔ Διερμηνείας εγκαινίασε και έθεσε σε εφαρμογή δύο προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (Master) με τη βοήθεια της ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμούexternal link και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πανεπιστημίων (Thematic Network Project/TNP). Στα συγκεκριμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών συμμετέχουν πανεπιστήμια διαφόρων χωρών για την προώθηση της συνεργασίας, την ανταλλαγή εμπειριών και τη διάδοση ορθών πρακτικών σε διάφορους τομείς.

Μία φορά το έτος, η ΓΔ Διερμηνείας διοργανώνει πανεπιστημιακό συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν πανεπιστήμια, εθνικές κυβερνήσεις καθώς και ευρωπαϊκά και διεθνή θεσμικά όργανα.

Ευρωπαϊκός μεταπτυχιακός τίτλος (Master) στη διαχείριση συνεδριάσεων

Ο Ευρωπαϊκός μεταπτυχιακός τίτλος στη διαχείριση συνεδριάσεων είναι το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που προορίζεται να προετοιμάσει τους φοιτητές για το επάγγελμα του διαχειριστή στον ταχέως αναπτυσσόμενο ευρωπαϊκό κλάδο διοργάνωσης συνεδρίων.

Χιλιάδες συνέδρια, συναντήσεις και εμπορικές εκθέσεις πραγματοποιούνται καθημερινά στην Ευρώπη. Αυτές οι εκδηλώσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ζωή της ηπείρου. Κάθε μία από αυτές πρέπει να διοργανώνεται από επαγγελματίες που χρειάζεται να διαθέτουν ειδικές δεξιότητες.

Συνέδρια ΓΔ Διερμηνείας (πρώην ΓΔ SCIC) - Πανεπιστημίων

  • 17ο Συνέδριο ΓΔ Διερμηνείας – Πανεπιστημίων: " Translating and Interpreting for our citizens Deutsch (de) English (en) français (fr) " (Βρυξέλλες 27/28.03.2014)
  • 17ο Συνέδριο ΓΔ Διερμηνείας – Πανεπιστημίων: " New modes of learning Deutsch (de) English (en) français (fr) " (Βρυξέλλες 21/22.03.2013)
  • 16ο Συνέδριο ΓΔ Διερμηνείας – Πανεπιστημίων: " Tradition and Innovation Deutsch (de) English (en) français (fr) " (Βρυξέλλες 15/16.03.2012)
  • 15ο Συνέδριο ΓΔ Διερμηνείας – Πανεπιστημίων: " Interpreting in a Globalised World Deutsch (de) English (en) français (fr) " (Βρυξέλλες 17/18.03.2011)
  • 14ο Συνέδριο ΓΔ SCIC– Πανεπιστημίων: " Conference Interpreting Today English (en) " (Βρυξέλλες 18/19.03.2010)
  • 13ο Συνέδριο ΓΔ SCIC – Πανεπιστημίων: " The next Generation English (en) " (Βρυξέλλες 06.03.2009)
  • 12ο Συνέδριο SCIC– Πανεπιστημίων: " Trusted Partners English (en) " (Βρυξέλλες 25.04.2008)
  • 11ο Συνέδριο SCIC– Πανεπιστημίων: " Training for the future English (en) " (Βρυξέλλες 11.05.2007)
  • 10ο Συνέδριο SCIC– Πανεπιστημίων: " A new multilingualism strategy English (en) " (Βρυξέλλες 10.03.2006)