Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Международно сътрудничество

ГД "Устен превод" лансира два проекта за Магистърска степен с помощта на ГД "Образование и култура"external link и на европейски университети, които участват в проекти за тематични мрежи (ПТМ). Тези магистърски програми обединяват университети от различни страни, за да се подобри сътрудничеството, да се обмени опит и да се разпространят по-нашироко добрите практики на участниците.

Един път годишно, ГД "Устен превод" организира конференция за университетите с участието на представители на университетските школи, на националните правителства и на европейските и международните институции.

Европейска магистърска програма по устен превод (ЕМПУП) Европейска магистърска програма Управление (мениджмънт) на конференциите

SCIC-IAMLADP - Работна група за подготовка на езиковите кадри English (en)

Европейската магистърска програма Управление на конференциите е първата магистърска програма, която има за цел подготовката на студентите за управленческа и мениджърска кариера в конгресния европейски сектор. За тази професия днес има голямо търсене.

Всеки ден в Европа се провеждат хиляди конгреси, конференции и търговски панаири. Тези събития са важен елемент от икономическия живот на континента и трябва да бъдат организирани от професионалисти, които са били подготвени специално за тази дейност.

Конференции на ГД "Устен превод" (бившата SCIC) с университетите

  • 18th DG Interpretation - Universities Conference : "Translating and Interpreting for our citizens Deutsch (de) English (en) français (fr) " ( Brussels 27-28 March 2014)
  • 17th DG Interpretation - Universities Conference : " New modes of learning Deutsch (de) English (en) français (fr)  " ( Brussels 21-22 March 2013)
  • 16th DG Interpretation - Universities Conference : " Tradition and Innovation Deutsch (de) English (en) français (fr) " ( Brussels 15-16 March 2012)
  • 15th DG Interpretation - Universities Conference : " Interpreting in a Globalised World Deutsch (de) English (en) français (fr) " ( Brussels 17-18 March 2011)
  • 14th DG Interpretation - Universities Conference : " Conference Interpreting Today English (en) " ( Brussels 18-19 March 2010)
  • 13th DG Interpretation - Universities Conference : " The next Generation English (en) " ( Brussels 06.03.2009)
  • 12th DG Interpretation - Universities Conference : " Trusted Partners English (en) " - A Commitment to Multilingualism (Brussels 25.04.2008)
  • 11th DG Interpretation-Universities Conference: " Training for the future English (en) " ( Brussels 11.05.2007)
  • 10th DG Interpretation-Universities Conference: " A new multilingualism strategy English (en) " ( Brussels 10.03.2006)
  • 9th DG SCIC-Universities Conference: " EU 25 : A first review English (en) " ( Brussels 04.03.2005 )