Navigacijski put

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Što je usmeno prevođenje?

Konferencijsko prevođenje bavi se isključivo usmenom komunikacijom: prenošenjem poruke s jednog jezika na drugi, prirodno i tečno, prihvaćajući način govora, ton i uvjerenja govornika i govoreći u prvom licu.  Pročitajte više

Pogledaj sveFeatured news