Navigacijska pot

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Gradivo in terminologija

Pogodbe in zakonodaja

Vse povezave na tej strani vodijo na spletišče EUR-Lexexternal link, ki omogoča javni dostop do zakonodaje Evropske unije. Če ni drugače navedeno, vodijo do strani v slovenščini. Za preklop na drug jezik kliknite ustrezen gumb na vrhu strani.

Za boljše razumevanje dokumentov v EUR-Lexu ter zakonodajnih postopkov in udeležencev v sistemu Skupnosti si lahko pogledate razdelek Postopki in organiexternal link

Pogodbeexternal link sestavljajo „primarno zakonodajo“ Evropske unije, ki je na nacionalni ravni primerljiva z ustavo.

Zakonodajni akti, ki jih institucije EU sprejmejo v skladu z določbami pogodb, so na voljo v seznamu zakonodaje Skupnosti, ki je razdeljen po temah. Če želite najti določen zakonodajni akt, lahko iščete tudi po številki dokumentaexternal link.

EUR-Lex zajema vse številke Uradnega lista Evropske unijeexternal link od leta 1998 v obliki pdf. Pravni red Evropskih skupnosti pred širitvijo leta 2004 je v devetih novih uradnih jezikih na voljo v obliki pdf v posebni izdaji. V slovenščini je posebna izdaja Uradnega lista na voljo pod naslovom Uradni list: Posebna izdaja 2004. V njej je 20 poglavij zakonodaje (npr. za pregled zakonodaje na področju davkov kliknite poglavje 9 „Obdavčitev“).

Dejavnosti Evropske unije

Splošno poročiloexternal link o dejavnostih Evropske unije povzema dejavnosti Evropske unije v prejšnjem letu in ga Komisija vsako leto objavi v vseh jezikih EU.

Povzetek glavnih zakonodajnih ukrepov in postopkov za vsako dejavnost Evropske unije je na voljo na spletni strani Povzetkiexternal link zakonodaje. Ta stran vsebuje več podatkovnih listov, razdeljenih na 32 predmetov. Čeprav podatkovni listi še niso na voljo v vseh jezikih Evropske unije, vsebujejo povezave na celotno besedilo zadevne zakonodaje v vseh razpoložljivih jezikih.

 

Evropska komisija

Na jezikovnem portalu, del Europeexternal link (portal Evropske unije, ki jo ureja Evropska komisija), so na voljo pomembne informacije o politikah, dejavnostih in zaposlovanju v zvezi s prevajanjemexternal link in tolmačenjemexternal link ter o sorodnih temah.

Med dokumenti, vključenimi v zbirko sporočil external linkza javnost Komisije, so tudi govori Komisarjev (v meniju „Type/Vrsta“ izberite „SPEECH/GOVOR“).

Na spletni strani tiskovnega središča Evropske komisije (Press Room)external link so na voljo tekoče informacije o najnovejših dejavnostih EU in informativni paketi za novinarje o tekočih zadevah ter povezave na tiskovna središča drugih institucij EU.

S portala avdiovizualneexternal link službe Evropske komisije si lahko na računalnik prenesete video in avdio posnetke dogodkov iz institucij Evropske unije: sestanke, uradne obiske, tiskovne konference, podpisovanje pogodb. Avdiovizualna knjižnica vam ponuja glasove Evrope v vseh njenih jezikih, kot govore in izjave pomembnih graditeljev Evrope. Vsak registriran uporabnik lahko te dokumente prenese na svoj računalnik, prijava pa je brezplačna.

Podatkovne zbirke evropskih institucij (terminologija)

IATEexternal link (Inter Active Terminology for Europe) je medinstitucionalna terminološka podatkovna zbirka EU. Projektni partnerji so Evropska komisija, Evropski parlament, Svet Evropske unije, Sodišče Evropske unije, Računsko sodišče, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, Evropska centralna banka, Evropska investicijska banka in Prevajalski center za organe Evropske unije.

Glosar Evropske agencijeexternal link za okolje vsebuje približno 500 okoljskih izrazov v angleščini z opredelitvami in viri opredelitev ter prevodi v 26 jezikov Agencije.

Spletne strani evropskih institucij

Evropska komisija je pripravila „ Vodnik po evrožargonu v poljudnem jeziku“external link v vseh jezikih EU in glosar za razlago najbolj tehničnih in pravnih izrazov, ki je zaenkrat na voljo v 11 jezikih EU.

Tudi nekateri generalni direktorati Komisije imajo na svojih spletnih straneh glosarje: regionalna politikaexternal link, obdavčitevexternal link, carinaexternal link, kratice s področja obdavčitve in carineexternal link, proračunexternal link.

Spletne strani držav članic

Španija

Diccionario de la Real Academia external link

Češka

Prehled závazných termínu pro ceské preklady právních predpisu ES external link(terminološka zbirka, Center za usklajevanje in pregledovanje, Oddelek za skladnost s pravom ES)

Estonija

ESTERMexternal link (terminološka zbirka estonskega centra za pravne prevode)

Madžarska

Terminológiai Adatbázisexternal link (madžarska terminološka zbirka usklajevalne enote za prevajanje pri pravosodnem ministrstvu)

Latvija

TTCexternal link (internetna terminološka zbirka latvijskega centra za prevajanje in terminologijo)

Litva

Terminu glosarijusexternal link (terminološka zbirka Seimasa, litovskega parlamenta)

Poljska

Baza danych terminologicznych Urzedu Komitetu Integracji Europejskiej external link(terminološka zbirka prevajalskega oddelka urada odbora za evropsko integracijo)

Slovenija

EVROTERMexternal link (terminološka zbirka Sektorja za prevajanje, redakcijo in terminologijo Službe Vlade RS za evropske zadeve (SVEZ))


Finska

Valterexternal link (terminološka zbirka finske vlade)

Spletne strani mednarodnih organizacij

FAOexternal link (Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo)

Glosar ribiških izrazov FAOexternal link

Glosar biotehnologije za prehrano in kmetijstvo (FAO) external link

IECexternal link (Mednarodna komisija za elektrotehniko)

ILOexternal link (Mednarodna organizacija dela)

IMFexternal link (Mednarodni denarni sklad)

ISIexternal link (Mednarodni statistični inštitut)

ITUexternal link (Mednarodna telekomunikacijska zveza)

UNESCOTERMexternal link (Organizacija ZN za izobraževanje, kulturo in znanost)

UNTERMexternal link (Združeni narodi)

STOexternal link (Svetovna trgovinska organizacija)