Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Dokumenty a terminológia

Zmluvy a právne predpisy

Všetky odkazy v tejto časti sú prepojené na webovú stránku EUR-Lexexternal link, ktorá poskytuje verejnosti prístup k právnym textom Európskej únie. Pokiaľ nie je uvedené inak, dostanete sa cez ne na anglické stránky. Ak chcete prepnúť na iný jazyk, kliknite na príslušné tlačidlo na začiatku stránky.

Ak chcete lepšie porozumieť dokumentom z databázy EUR-Lex a legislatívnym postupom alebo ak chcete dôkladnejšie spoznať hlavných subjektov systému Spoločenstva, pozrite si časť Proces a subjektyexternal link.

Zmluvyexternal link predstavujú tzv. primárne právne predpisy Európskej únie porovnateľné s ústavným právom na vnútroštátnej úrovni.

Legislatívne nástroje, ktoré európske inštitúcie prijali v zmysle ustanovení zmlúv, možno nájsť na zoznameexternal link právnych predpisov Spoločenstva podľa tematického zaradenia. Ak chcete nájsť konkrétny právny akt, môžete hľadať aj podľa čísla dokumentuexternal link.

EUR-Lex obsahuje všetky vydania Úradného vestníka Európskej únie external linkod roku 1998 vo formáte Pdf. Acquis Spoločenstva prijaté pred rozšírením z roku 2004 možno nájsť vo zvláštnom vydaní v deviatich nových jazykoch vo formáte Pdf. Ak ste napríklad v poľskej verzii úradného vestníka, môžete si všetky platné právne predpisy o daniach prijaté pred májom 2004 prečítať v poľštine, ak kliknete na Wydanie specjalne 2004 a potom na odkaz na kapitolu 9 v zozname.

Činnosti Európskej únie

Všeobecná správaexternal link o činnostiach Európskej únie poskytuje prehľad aktivít Európskej únie za predošlý rok a Komisia ju každoročne uverejňuje vo všetkých jazykoch EÚ.

Zhrnutie hlavných legislatívnych opatrení a postupov v každej oblasti činnosti Európskej únie je k dispozícii na webovej stránke Zhrnutiaexternal link právnych predpisov. Na tejto stránke sú aj súbory informačných hárkov rozdelené podľa 32 tém. Hoci informačné hárky ešte nie sú k dispozícii vo všetkých európskych jazykoch, obsahujú odkazy na úplné textové verzie príslušných právnych predpisov vo všetkých dostupných jazykoch.

Európska komisia

Na stránkach Europaexternal link, ktoré predstavujú bránu Európskej komisie do Európskej únie, sa nachádza účelový jazykový portálexternal link, cez ktorý získate prístup ku všetkým dôležitým informáciám o politikách a činnostiach, zamestnaní a pod. v oblasti prekladu external linka tlmočeniaexternal link.

Medzi dokumentami v databázeexternal link tlačových správ Komisie možno nájsť prejavy komisárov (v ponuke „typ“ zvoľte SPEECH).

Cez európskeexternal link tlačové stredisko možno získať prístup k najnovším informáciám o činnosti EÚ a k tlačovým materiálom na aktuálne témy, ale dostanete sa aj k tlačovým strediskám ostatných inštitúcií EÚ.

Portál Komisie zameraný na audiovizuálneexternal link služby obsahuje videá a zvukové dokumenty na stiahnutie. Týkajú sa udalostí, ktoré sa odohrali v inštitúciách Európskej únie: stretnutí, oficiálnych návštev, tlačových konferencií, podpisovania zmlúv. Audiovizuálna knižnica ponúka hlasové záznamy prejavov a vyhlásení kľúčových účastníkov budovania Európy v jej mnohých jazykoch. Každý registrovaný užívateľ si tieto dokumenty môže stiahnuť - registrácia je bezplatná.

Databázy európskych inštitúcií (Terminológia)

IATEexternal link (Európska interaktívna terminológia) je terminologická databáza inštitúcii EÚ. Partnermi projektu sú Európska komisia, Európsky parlament, Rada Európskej únie, Súdny dvor Európskych spoločenstiev, Európsky dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, Európska centrálna banka, Európska investičná banka a Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

Databáza pojmov Európskej environmentálnej agentúryexternal link obsahuje asi 500 anglických termínov z oblasti životného prostredia s definíciami a so zdrojmi definícií atď., ako aj preklady z 26 jazykov EHP.

Stránky európskych inštitúcií (Terminológia)

Európska komisia vypracovala Prehľadného jazykového sprievodcu eurožargónom vo všetkých jazykoch EÚ a slovník vysvetlení odborných a právnych výrazov, ktorý je v súčasnosti k dispozícii v jazykoch EÚ 15

Niektoré generálne riaditeľstvá Komisie na svojich webových stránkach uvádzajú slovníky: Regionálnej politikyexternal link, daníexternal link, cla vrátane skratiekexternal link, obchoduexternal link, rozpočtuexternal link.

Stránky členských štátov (Terminológia)

Španielsko

Diccionario de la Real Academia external link

Česká republika

Prehled závazných termínu pro ceské preklady právních predpisu ES external link(terminologická databáza, koordinačné a revízne stredisko, odbor súladu s právom EÚ))

Estónsko

ESTERMexternal link (Terminologická základňa Estónskeho strediska právneho prekladu)

Maďarsko

Terminológiai Adatbázisexternal link maďarská terminologická databáza jednotky koordinácie prekladu pri ministerstve spravodlivosti)

Lotyšsko

TTCexternal link (internetová terminologická banka lotyšského strediska prekladu a terminológie)

Litva

Terminu glosarijusexternal link (terminologická databáza Selmas Litovskej republiky)

Poľsko

B aza danych terminologicznych U rzedu K omitetu I ntegracji E uropejskiejexternal link(terminologická databáza oddelenia prekladu pri Úrade výboru európskej integrácie)

Slovinsko

EVROTERMexternal link (terminologická databáza sekcie prekladu pri Úrade vlády pre európske záležitosti (GOEA) Slovinskej republiky)


Fínsko

Valterexternal link (terminologická banka fínskej vlády)

Stránky medzinárodných organizácií (Terminológia)

FAOexternal link (Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo)

Slovník FAO obsahujúci výrazy z oblasti rybolovuexternal link

Slovník FAO obsahujúci biotechnologické pojmy z oblasti výživy a poľnohospodárstva external link

IECexternal link (Medzinárodný elektrotechnický výbor)

MOPexternal link (Medzinárodná organizácia práce)

MMFexternal link Medzinárodný menový fond)

ISIexternal link (Medzinárodný štatistický úrad)

ITUexternal link (Medzinárodná telekomunikačná únia)

UNESCOTERMexternal link (Organizácia spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru)

UNTERMexternal link (Spojené národy)

WTOexternal link (Svetová obchodná organizácia)