Ścieżka nawigacji

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Dokumenty i terminologia

Traktaty i prawodawstwo

Wszystkie linki w tej sekcji odsyłają do stron bazy EUR-Lexexternal link, zapewniającej dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej. Linki te prowadzą do stron w angielskiej wersji językowej, chyba że podano inaczej. Aby zmienić język, należy kliknąć na odpowiednią ikonę znajdującą się na górze strony.

Aby lepiej zrozumieć dokumenty znajdujące się w bazie EUR-Lex, procedury legislacyjne oraz skład organów systemu wspólnotowego, można zapoznać się z rubryką Procedury i organyexternal link.

Traktatyexternal link stanowią tzw. „prawo pierwotne” Unii Europejskiej, które można porównać z krajowym prawem konstytucyjnym.

Z aktami prawnymi przyjętymi przez instytucje europejskie na mocy postanowień traktatów, można zapoznać się tematycznie external linkw Spisie prawodawstwa wspólnotowego. Aby znaleźć konkretny akt prawny, można skorzystać z Wyszukiwania według numeru naturalnegoexternal link.

W bazie EUR-Lex dostępne są w formacie PDF wszystkie edycje Dziennika Urzędowegoexternal link Unii Europejskiej, które ukazały się od roku 1998. Wspólnotowy dorobek prawny sprzed rozszerzenia w 2004 r. można znaleźć w formacie PDF w specjalnym wydaniu dziennika urzędowego dostępnym w 9 nowych językach urzędowych. Na przykład w polskiej wersji językowej dziennika urzędowego, można zapoznać się z wszystkimi obowiązującymi i przyjętymi przed majem 2004 r. aktami prawnymi dotyczącymi podatków w języku polskim; wystarczy kliknąć na Wydanie specjalne 2004, a następnie na link do rozdziału 9.

Działalność Unii Europejskiej

Sprawozdanie ogólneexternal link z działalności Unii Europejskiej przedstawia ogólny obraz działań Unii Europejskiej z poprzedniego roku. Jest ono publikowane raz w roku przez Komisję Europejską we wszystkich językach urzędowych.

Syntezę głównych środków i procedur legislacyjnych właściwych dla każdego z obszarów działań Unii Europejskiej można znaleźć na stronie Streszczenie prawodawstwaexternal link. Strona ta zawiera zbiór materiałów informacyjnych uporządkowanych według 32 tematów. Mimo że materiały te nie są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE, zawierają one linki do pełnych wersji tekstowych danych aktów prawnych dostępnych we wszystkich językach.

 

Komisja Europejska

W unijnym portalu Komisji Europejskiej EUROPAexternal link znajduje się portal językowy, w którym można znaleźć wszelkie ważne informacje na temat obszarów polityki i działalnościexternal link w zakresie tłumaczeńexternal link pisemnych i ustnych oraz możliwości zatrudnienia itp.

W komisyjnej bazie komunikatów prasowych można zapoznać się z przemówieniami komisarzy (w menu „type” należy wybrać SPEECH).

Na stronie serwisu informacyjnegoexternal link Komisji Europejskiej można znaleźć aktualne informacje na temat działalności Unii Europejskiej oraz „prasowe pakiety informacyjne” na bieżące tematy, znajdują się na niej również linki do serwisów prasowychexternal link innych instytucji UE.

Z portalu serwisu audiowizualnegoexternal link Komisji można pobrać dokumenty audiowizualne dotyczące bieżących wydarzeń w instytucjach UE, takich jak spotkania, wizyty oficjalne, konferencje prasowe, podpisanie traktatu. W bibliotece audiowizualnej można znaleźć ważne przemówienia i deklaracje wygłaszane w różnych językach przez czołowych uczestników integracji europejskiej. Aby pobrać te dokumenty, należy się zarejestrować. Rejestracja jest bezpłatna.

Bazy danych instytucji europejskich (Terminologia)

IATEexternal link (ang. Inter Active Terminology for Europe) jest międzyinstytucjonalną terminologiczną bazą danych UE. Partnerami projektu są Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

Glosariusz Europejskiej Agencji Środowiskaexternal link zawiera około 500 terminów w języku angielskim związanych ze środowiskiem, wraz z definicjami i źródłami ich pochodzenia itp. oraz tłumaczenie tych haseł na 26 języków EOG.

Strony internetowe instytucji europejskich (Terminologia)

Komisja Europejska przygotowała Prosty przewodnik po eurożargonie, dostępny we wszystkich językach urzędowych UE oraz glosariusz zawierający objaśnienia najbardziej skomplikowanych terminów technicznych i prawnych, który obecnie dostępny jest w językach UE15

Niektóre dyrekcje generalne Komisji umieszczają na swych stronach internetowych glosariusze: polityka regionalnaexternal link, podatkiexternal link, cłaexternal link, akronimy-podatki i cłaexternal link, budżetexternal link.

Strony internetowe państw członkowskich (Terminologia)

Hiszpania

Diccionario de la Real Academia external link

Republika Czeska

Prehled závazných termínu pro ceské preklady právních predpisu ES external link(Terminologiczna baza danych, Centrum rewizji i koordynacji, Departament zgodności z prawem WE)

Estonia

ESTERMexternal link (ESTERM (Terminologiczna baza estońskiego centrum tłumaczeń prawnych))

Węgry

Terminológiai Adatbázisexternal link (Węgierska terminologiczna baza danych działu Ministerstwa Sprawiedliwości zajmującego się koordynacją tłumaczeń)

Łotwa

TTCexternal link Internetowa terminologiczna baza danych łotewskiego centrum ds. tłumaczeń i terminologii)

Litwa

Terminu glosarijusexternal link (Terminologiczna baza danych Seimasu Republiki Litewskiej)

Polska

B aza danych terminologicznych U rzedu K omitetu I ntegracji E uropejskiej external link(Baza danych terminologicznych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej)

Slowenia

EVROTERMexternal link (Terminologiczna baza danych działu ds. tłumaczeń rządowego biura do spraw europejskich Republiki Słowenii)


Finlandia

Valterexternal link (Baza terminologiczna rądu fińskiego)

Strony internetowe organizacji międzynarodowych (Terminologia)

FAOexternal link (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa)

FAO Glosariusz rybołówstwaexternal link

FAO Glosariusz żywności, rolnictwa i biotechnogii external link

IECexternal link (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniki)

MOPexternal link (Międzynarodowa Organizacja Pracy)

IMFexternal link (Międzynarodowy Fundusz Walutowy)

ISIexternal link Międzynarodowy Instytut Statystyczny)

ITUexternal link (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny)

UNESCOTERMexternal link (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury)

UNTERMexternal link (Organizacja Narodów Zjednoczonych)

WTOexternal link (Światowa Organizacja Handlu)