Kruimelpad

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Documenten en terminologie

Verdragen en wetgeving

Alle links op deze pagina verwijzen naar de website EUR-Lexexternal link, de openbare website met alle wetgeving van de Europese Unie. Alle links verwijzen naar Nederlandstalige pagina’s, tenzij anders vermeld. U kunt desgewenst bovenaan te pagina een andere taal kiezen.

Voor informatie over de documenten op EUR-Lex, de wetgevingsprocedures en betrokken partijen bij de EU-wetgeving, kunt u klikken op Procedure en betrokkenexternal link instanties

De Verdragenexternal link tussen de lidstaten vormen de ‘primaire wetgeving’ van de Europese Unie. Zij zijn vergelijkbaar met de nationale grondwetten.

Op grond van de Verdragen hebben de Europese Instellingen wetgevingsinstrumenten goedgekeurd. Deze kunt u inzien in het Repertorium op de Gemeenschapswetgevingexternal link, dat thematisch geordend is. Als u bepaalde wetgeving wilt vinden, kunt u ook zoeken op documentnummerexternal link.

In EUR-Lex vindt u alle uitgaven van het Publicatieblad van de Europese Unieexternal link vanaf 1998 in PDF-formaat. De EU-wetgeving van vóór de uitbreiding van 2004 in de 9 nieuwe talen kunt u in PDF-formaat vinden in de speciale editie. Als u bijvoorbeeld in de Poolse versie van het Publicatieblad bent, kunt u alle vóór 2004 goedgekeurde belastingwetgeving in het Pools lezen door op Wydanie specjalne 2004 te klikken, en dan op de link naar hoofdstuk 9 van het repertorium.

Activiteiten van de Europese Unie

Het Algemeen Verslagexternal link over de werkzaamheden van de Europese Unie wordt jaarlijks gepubliceerd en geeft een algemeen overzicht van de werkzaamheden van de EU in het voorafgaande jaar.

Op de website Samenvattingexternal link van de wetgeving vindt u in het kort de belangrijkste wetgeving en procedures voor alle activiteiten van de EU. De site bevat ook een reeks informatiebladen die zijn onderverdeeld in 32 onderwerpen. De informatiebladen bestaan nog niet in alle EU-talen, maar zij bevatten links naar de volledige versies van de desbetreffende wetgeving in alle talen die wel beschikbaar zijn.

Europese Commissie

Europaexternal link, de portaalsite van de Europese Commissie, bevat ook een talenportaalexternal link, waar u veel informatie vindt over beleid en activiteiten en banen op het gebied van vertalenexternal link en tolkenexternal link.

Bij de persberichtenexternal link van de Commissie vindt u ook toespraken van de Commissarissen (in het menu “type” zoekt u op SPEECHES).

Vanuit de EU Press Roomexternal link kunt u informatie vinden over de meest recente activiteiten van de Europese Unie en informatiepakketten over bepaalde onderwerpen. Ook vindt u er links naar de persdiensten van de andere instellingen van de EU.

Op de portaalsite van de audiovisuele dienstexternal link vindt u video- en geluidsfragmenten om te downloaden. Zij gaan over evenementen binnen de instellingen van de Europese Unie: vergaderingen, officiële bezoeken, persconferenties, ondertekening van verdragen, etc. De audiovisuele bibliotheek bevat de stemmen van Europa. U hoort toespraken en bijdragen van personen die een sleutelrol hebben gespeeld bij de oprichting van de Europese Gemeenschap, in veel verschillende talen. Alle ingeschreven gebruikers kunnen deze bestanden downloaden. Inschrijven is gratis.

Databanken van Europese instellingen (Terminologie)

IATEexternal link (Interactieve Terminologie voor Europa) is de interinstitutionele terminologiedatabank van de EU. De partners in dit project zijn de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, de Europese Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s, de Europese Centrale Bank, de Europese Investeringsbank en het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie.

De woordenlijst van het Europees Milieuagentschapexternal link bevat circa 500 Engelse milieutermen met definitie, bron van de definitie, enz., met vertaling in de 26 talen van de Europese Economische Ruimte (EER).

Websites van de Europese instellingen (Terminologie)

De Europese Commissie heeft voor alle EU-talen een gids “Eurojargon in begrijpelijke taal verklaard"external link opgesteld. Daarnaast bestaat er een woordenlijst van de meest technische en juridische termen in de 15 talen van voor de uitbreiding van 2004.

Een aantal DG’s hebben woordenlijsten op hun websites: Regionaal beleidexternal link, Belastingexternal link, Douaneexternal link, Acroniemen belasting en douaneexternal link, Begrotingexternal link.

Websites lidstaten (Terminologie)

Spanje

Diccionario de la Real Academia external link

Tsjechië

Prehled závazných termínu pro ceské preklady právních predpisu ES external link(Terminologiedatabank van het Centrum voor coördinatie en revisie, afdeling overeenstemming met EG-wetgeving

Estland

ESTERMexternal link (Terminologiedatabank van het Estse Centrum voor juridische vertalingen)

Hongarije

Terminológiai Adatbázisexternal link (Terminologiedatabank van de vertaaldienst van het Hongaarse Ministerie van Justitie)

Letland

TTCexternal link (online termenbank van het Letse vertaal- en terminologiecentrum)

Litouwen

Terminu glosarijusexternal link (Terminologiedatabank van het Litouwse parlement)

Polen

Baza danych terminologicznych Urzedu Komitetu Integracji Europejskiej external link(Terminologiedatabank van de vertaalafdeling van het comité voor Europese integratie)

Slovenië

EVROTERMexternal link (Terminologiedatabank van de vertaalafdeling van de Sloveense overheidsdienst voor Europese zaken)


Finland

Valterexternal link (Termenbank van de Finse regering)

Websites van internationale organisaties (Terminologie)

FAOexternal link (Food and Agriculture Organization - Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN)

FAO woordenlijst visserijexternal link

FAO woordenlijst biotechnologie voor voedsel en landbouw external link

IECexternal link (Internationale Elektrotechnische Commissie)

ILOexternal link (International Labour Organization – Internationale Arbeidsorganisatie)

IMFexternal link (Internationaal Monetair Fonds)

ISIexternal link (Internationaal Statistisch Instituut)

ITUexternal link (Internationale Telecommunicatie-Unie)

UNESCOTERMexternal link (Organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur)

UNTERMexternal link (Verenigde Naties)

WTOexternal link (Wereldhandelsorganisatie)