Navigācijas ceļš

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Dokumenti un terminoloģija

grupa Līgumi un tiesību akti

Visas saites šajā iedaļā norāda uz EUR-Lexexternal link tīmekļa vietni, kas nodrošina vispārēju Eiropas Savienības tiesību aktu pieejamību Tās norāda uz lapām angļu valodā, ja vien nav norādīts citādi. Lai nomainītu valodu noklikšķiniet attiecīgo pogu lapas augšā.

Lai labāk izprastu EUR-Lex bāzē iekļautos dokumentus, kā arī likumdošanas procedūras un to, kas ir iesaistītās personas Kopienas sistēmā, iespējams, aplūkosit iedaļu Process un iesaistītās personasexternal link.

Līgumiexternal link ir Eiropas Savienības „primārā likumdošana”, ko var salīdzināt ar konstitucionālajām tiesībām valsts līmenī.

Ar likumdošanas instrumentiem, kurus Eiropas iestādes pieņēmušas saskaņā ar noteikumiem līgumos, var iepazīties Kopienas likumdošanas tematiskajā direktorijāexternal link. Ja vēlaties atrast īpašu tiesību aktu, varat meklēt arī pēc dokumenta numuraexternal link.

EUR-Lex atrodami visi Eiropas Savienības Oficiālā Vēstnešaexternal link izdevumi, sākot ar 1998. gadu līdz šim brīdim, Pdf formātā. Kopienas acquis laikā līdz 2004. gada paplašināšanās kārtai deviņās jaunajās valodās atrodams Pdf formātā speciālā izdevumā. Piemēram, ja aplūkojat Oficiālā Vēstneša izdevumu poļu valodā, jūs varat izlasīt visus spēkā esošos nodokļu tiesību aktus, kas pieņemti līdz 2004. gada maijam poļu valodā, noklikšķinot uz Wydanie specjalne 2004 un tad noklikšķinot saiti, kas ved uz Direktorija 9. nodaļu.

Eiropas Savienības darbības

Vispārējais ziņojumsexternal link par Eiropas Savienības darbībām apskata Eiropas Savienības darbības iepriekšējā gadā, un ik gadus Komisija to publicē visās ES valodās.

Kopsavilkums par galvenajiem likumdošanas pasākumiem un procedūrām katrai no Eiropas Savienības darbībām ir pieejams Likumdošanasexternal link pārskatu tīmekļa vietnē. Šajā vietnē atradīsit faktu informācijas lapas, kas sadalītas pēc 32 priekšmetiem. Lai gan faktu informācijas lapas nav pieejamas visās Eiropas Savienības valodās, tajās ir saites uz attiecīgās likumdošanas pilna teksta versijām visās oficiālajās valodās.

 

Eiropas Komisija

Portālā Europaexternal link, Eiropas Komisijas tilts uz Eiropas Savienību, ir īpašs Valodu portālsexternal link, kur varat iegūt visu attiecīgo informāciju par tulkošanasexternal link un mutiskās tulkošanasexternal link politiku un darbībām, nodarbinātību un daudz ko citu.

Starp dokumentiem, kas iekļauti datu bāzē, kura aptver Komisijas paziņojumus preseiexternal link, jūs atradīsit komisāru runas(izvēlnē „veids” [type] izvēlieties RUNA [speech].

No ES presesexternal link telpas jūs varat piekļūt atjauninātai informācijai par Savienības jaunākajām darbībām un preses informācijai par aktuālākajiem jautājumiem, kā arī citu ES iestāžu preses telpām.

Komisijas Audiovizuālā dienesta portālāexternal link ir lejup ielādējami video un audio dokumenti. tie aptver noteikumus Eiropas Savienības iestādēs: sanāksmes, oficiālas vizītes, preses konferences, līgumu parakstīšanas pasākumi. Audiovizuālā bibliotēka piedāvā Eiropas balsis tās daudzajās valodās; jums ir pieejamas galvenās runas un paziņojumi, ar kuriem nākuši klaja galvenie Eiropas izveides dalībnieki. Visi reģistrētie lietotāji var lejupielādēt šos dokumentus, un reģistrācija ir bez maksas.

Eiropas iestāžu datubāzes (Terminoloģija)

IATEexternal link (Eiropas Interaktīvā terminoloģijas datubāze) ir ES starpiestāžu terminoloģijas datubāze. Projekta partneri ir Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome, Eiropas Kopienu Tiesa, Eiropas Revīzijas palāta, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Reģionu komiteja, Eiropas Centrālā banka, Eiropas Investīciju banka un Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs.

Eiropas Vides aģentūras glosārija datubāzēexternal link ir apkopoti aptuveni 500 vides terminu angļu valodā ar definīcijām, definīciju avotiem u. c. informāciju, kā arī atbilsmēm 26 EEZ valodās.

Eiropas iestāžu tīmekļa vietnes (Terminoloģija)

Eiropas Komisija sagatavojusi eirožargonu skaidrojošus norādījumus visās ES valodāsexternal link, kā arī glosāriju, kas paskaidro vairumu tehnisku un juridisku terminu; šobrīd tas ir pieejams Piecpadsmit valstu Eiropas valodās.

Daži Komisijas ģenerāldirektorāti iekļāvuši glosārijus savās tīmekļa vietnēs: reģionālā politikaexternal link, nodokļiexternal link, muitasexternal link, akronīmi attiecībā uz nodokļiem un muituexternal link, budžetsexternal link.

Dalībvalstu tīmekļa vietnes (Terminoloģija)

Spānija

Diccionario de la Real Academia external link

Čehijas Republika

Prehled závazných termínu pro ceské preklady právních predpisu ES external link(Terminoloģijas datubāze, Saskaņošanas un rediģēšanas centrs, Dienests, kas atbild par atbilstību Eiropas tiesībām)

Igaunija

ESTERMexternal link (Igaunijas Juridisko tekstu tulkošanas centra terminu bāze)

Ungārija

Terminológiai Adatbázisexternal link (Ungārijas Tieslietu ministrijas Tulkošanas saskaņošanas nodaļas terminoloģijas datubāze)

Latvija

TTCexternal link (Latvijas Tulkošanas un terminoloģijas centra terminu bāze Internet tīklā)

Lietuva

Terminu glosarijusexternal link (Terminoloģijas datu bāze, ko sagatavojusi Seimas, Lietuvas Republikas parlaments)

Polija

B aza danych terminologicznych U rzedu K omitetu I ntegracji E uropejskiej external link(Eiropas Integrācijas komitejas biroja tulkošanas nodaļas terminoloģijas datu bāze)

Slovēnija

EVROTERMexternal link (Slovēnijas Republikas Valdības Eiropas lietu biroja tulkošanas nodaļas terminoloģijas datu bāze)


Somija

Valterexternal link (Somijas valdības terminu bāze)

Starptautisko organizāciju tīmekļa vietnes (Terminoloģija)

FAOexternal link (ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija)

FAO zivsaimniecības glosārijsexternal link

FAO Biotehnoloģiju glosārijs pārtikai un lauksaimniecībai external link

IECexternal link (Starptautiskā elektrotehnikas komisija)

ILOexternal link (Starptautiskā darba organizācija)

SVFexternal link (Starptautiskais valūtas fonds)

ISIexternal link (Starptautiskais statistikas institūts)

STSexternal link (Starptautiskā telekomunikāciju savienība)

UNESCOTERMexternal link (Apvienoto Nāciju Organizācija izglītībai, zinātnei un kultūrai)

UNTERMexternal link (Apvienotās nācijas)

PTOexternal link (Pasaules tirdzniecības organizācija)