Naršymo kelias

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Dokumentai ir terminija

Sutartys ir teisės aktai

Kaikki tämän osan linkit johtavat EUR-Lexexternal link-verkkosivustolle, josta pääsee tutustumaan Euroopan unionin lainsäädäntöön. Linkit johtavat englanninkielisille sivuille, ellei toisin mainita. Kielen voi vaihtaa sivun ylälaidassa olevasta kielivalikosta.

EUR-Lexin asiakirjoista sekä Euroopan yhteisön lainsäädännöllisistä menettelyistä voi saada taustatietoja kohdasta Prosessit ja toimijatexternal link

Euroopan unionin perussopimuksetexternal link muodostavat unionin primaarilainsäädännön, joka on verrattavissa kansallisen tason perustuslakeihin.

Säädöksiä, jotka yhteisön toimielimet ovat antaneet perussopimusten soveltamiseksi, voi hakea Euroopan yhteisön lainsäädännön luettelostaexternal link aiheenmukaisesti. Säädöksen voi hakea myös asiakirjanumeron perusteellaexternal link.

EUR-Lexexternal link sisältää myös vuodesta 1998 alkaen kaikki Euroopan unionin viralliset lehdet pdf-muodossa. Ennen vuotta 2004 laadittu yhteisön säännöstö on yhdeksällä uudella kielellä saatavilla pdf-muotoisena erikoispainoksena. Esimerkiksi jos haluaa tutustua ennen toukokuuta 2004 hyväksyttyyn verolainsäädäntöön puolaksi, on valittava virallisen lehden puolalaisen version erikoispainos Wydanie specjalne 2004 ja sieltä luokkaotsikko 9.

Europos Sąjungos veikla

Euroopan unionin yleiskertomuksessaexternal link käydään läpi unionin toiminta vuoden ajalta. Komissio julkaisee yleiskertomuksen vuosittain kaikilla virallisilla EU-kielillä.

Tiivistelmät lainsäädännöstäexternal link -verkkosivustolla on yhteenveto Euroopan unionin tärkeimmistä lainsäädäntötoimenpiteistä ja menettelyistä. Sivustolla on tietopaketti 32:sta eri aiheesta. Vaikka tietopaketteja ei vielä olekaan saatavilla kaikilla Euroopan unionin kielillä, niissä on linkit säädösten lyhentämättömiin versioihin kaikilla tarjolla olevilla kielillä.

European Commission

Europaexternal link on Euroopan unionin portaali, joka sisältää myös erityisen kieliportaalinexternal link . Sieltä löytyy tietoa esimerkiksi kääntämiseen ja tulkkaamiseen liittyvistä toimintapolitiikoista, toimista ja uramahdollisuuksista

Komission lehdistötiedotteiden tietokanta sisältää muun muassa komisaarien puheet (valitse ”TYPE”-valikosta kohta SPEECH).

EU:n lehdistöhuoneessaexternal link on ajantasaista tietoa unionin toiminnasta, tietopaketteja ajankohtaisista aiheista sekä linkit muiden EU:n toimielinten lehdistöhuoneisiin.

Europos institucijų duomenų bazės (Terminologija)

IATEexternal link (sąveikioji Europos terminologija) – tai ES institucijų terminologinių duomenų bazė. Projekto partneriai: Europos Komisija, Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba, Europos Bendrijų Teisingumo Teismas, Europos Audito Rūmai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Regionų komitetas, Europos Centrinis Bankas, Europos investicijų bankas ir ES įstaigų vertimo centras.

Europos aplinkos agentūros terminųexternal link duomenų bazėje sukaupta apie 500 aplinkos srities terminų su apibrėžtimis anglų k., nurodomi apibrėžčių šaltiniai ir kita terminologinė informacija, taip pat pateikiamas jų vertimas į 26 EEE  kalbas.

Valstybių narių tinklavietės

Spanien

Diccionario de la Real Academia external link

Tjeckien

Prehled závazných termínu pro ceské preklady právních predpisu ES external link(Termdatabas hos samordnings- och revisioncentret, avdelningen för förenlighet med EG-rätten)

Estland

ESTERMexternal link (databas hos Estlands översättningscenter för rättsakter)

Ungern

Terminológiai Adatbázisexternal link (ungersk termbas hos justitiedepartements enhet för översättningssamordning)

Lettland

TTCexternal link (webbaserad termbank hos det lettiska översättnings- och terminologicentret)

Litauen

Terminu glosarijusexternal link (termdatabas hos Litauens parlament, Seimas)

Polen

B aza danych terminologicznych U rzedu K omitetu I ntegracji E uropejskiej external link(termbas hos översättningsavdelningen på kommittén för Europaintegration)

Slovenien

EVROTERMexternal link (termdatabas hos översättningsavdelningen hos det slovenska ministeriet för europafrågor)

Finland

Valterexternal link (Finländska regeringens termbank)

Tarptautinių organizacijų tinklavietės

FAOexternal link (Food and Agriculture Organization - FN:s fackorgan för livsmedel- och jordbruksfrågor)

FAO:s ordlista över fiskeritermerexternal link

FAO Glossary of Biotechnology for Food and Agriculture external link

IECexternal link (Internationella elektrotekniska kommissionen)

ILOexternal link (Internationella arbetsorganisationen)

IMFexternal link (Internationella valutafonden)

ISIexternal link (International Statistical Institute)

ITUexternal link (Internationella teleunionen)

UNESCOTERMexternal link (UNESCO:s termbas)

UNTERMexternal link (FN:s termbas)

WHOexternal link (Världshälsoorganisationen)