Cosán nascleanúna

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Doiciméid agus téarmaíocht

Conarthaí agus reachtaíocht

Tá na nascanna uile sa chuid seo dírithe ar shuíomh idirlín EUR-Lexexternal link, ar a bhfuil rochtain ag an bpobal ar dhlí an Aontais Eorpaigh. Tá siad nasctha leis na leathanaigh Bhéarla, mura ndeirtear a mhalairt. Chun athrú chuig teanga eile, níl le déanamh ach gliogáil ar an gcnaipe cuí ar bharr an leathanaigh.

To Chun tuiscint níos fearr a fháil ar na doiciméid in EUR-Lex, agus ar na nósanna imeachta reachtacha agus na rannpháirtithe i gcóras an Chomhphobail, b'fhéidir gur mhaith leat féachaint ar an gcuid Próiseas agus rannpháirtitheexternal link.

Is iad na Conarthaíexternal link 'reachtaíocht phríomha' an Aontais Eorpaigh, reachtaíocht atá inchomparáide leis an dlí bunreachtúil ar an leibhéal náisiúnta.

Is féidir féachaint ar na hionstraimí reachtacha, a ghlac institiúidí Eorpacha de bhun fhorálacha na gConarthaí, n Eolaire Reachtaíocht an Chomhphobailexternal link ar bhonn téamúil. Más mian leat teacht ar ionstraim reachtach áirithe, féadfaidh tú cuardach a dhéanamh de réir uimhir an doiciméidexternal link.

San áireamh in EUR-Lex, tá na heagráin uile d'Iris Oifigiúilexternal link an Aontais Eorpaigh ón 1998 i leith i bhformáid PDF. Is féidir teacht ar an acquis communitaire roimh mhéadú 2004 sna naoi dteanga nua i bhformáid PDF san eagrán speisialta. Mar shampla, más sa leagan Polainnise den Iris Oifigiúil atá tú, féadfaidh tú an reachtaíocht chánachais uile atá i bhfeidhm agus a glacadh roimh Bhealtaine 2004 a léamh as Polainnis ach gliogáil ar Wydanie specjalne 2004 agus ansin ar an nasc le Caibidil 9 den Eolaire.

Gníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh

Sa Tuarascáil Ghinearáltaexternal link ar Ghníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh, déantar athbhreithniú ar ghníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh an bhliain roimhe sin agus foilsíonn an Coimisiún an Tuarascáil gach bliain i dteangacha uile an Aontais Eorpaigh.

Is féidir teacht ar achoimre ar na príomhbhearta agus na príomhnósanna imeachta reachtacha do gach ceann de ghníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh ar an suíomh idirlín Achoimrí ar reachtaíochtexternal link. Tá sraith bileog fíoras ar an suíomh atá aicmithe in dhá ábhar is tríocha. Cé nach bhfuil na bileoga fíoras ar fáil i dteangacha uile an Aontais Eorpaigh go fóill, tá nascanna iontu leis na leaganacha iomlána téacs den reachtaíocht iomchuí sna teangacha uile atá ar fáil.

An Coimisiún Eorpach

Ar Europa external link, geata an Choimisiúin Eorpaigh chuig an Aontas Eorpach, tá Geata Teangachaexternal link, sainiúil, áit ar féidir leat rochtain a fháil ar an bhfaisnéis iomchuí go léir faoi na beartais agus na gníomhaíochtaí, fostaíocht srl, a bhaineann le hAistriúchánexternal link agus Ateangaireachtexternal link.

Ar na doiciméid atá san áireamh sa bhunachar Preas-Eisiúintíexternal link an Choimisiúin, féadfaidh tú teacht ar óráidí an Choimisinéara (sa roghchlár "type", roghnaíonn tú SPEECH).

As Seomra Preas AEexternal link is féidir leat teacht ar fhaisnéis chun dáta ar na gníomhaíochtaí is déanaí de chuid an Aontais agus ar phreasbheartáin ar shaincheisteanna reatha, agus ar sheomraí preas institiúidí eile de chuid AE.

San áireamh i ngeata Sheirbhís Closamhairc an Choimisiúinexternal link, tá doiciméid amhairc agus fuaime ar fáil lena n-íoslódáil; cumhdaíonn siad sin imeachtaí in institiúidí de chuid an Aontais Eorpaigh: cruinnithe, cuairteanna oifigiúla, preas-ócáidí, síniú conarthaí. Sa Leabharlann Chlosamhairc, is féidir leat teacht ar ghlórtha na hEorpa, á gcur in iúl i dteangacha iomadúla na hEorpa in óráidí agus i ndearbhuithe tábhachtacha ag rannpháirtithe tábhachtacha i dtógáil na hEorpa. Is féidir le húsáidire cláraithe ar bith na doiciméid sin a íoslódáil agus is féidir clárú saor in aisce.

Bunachair Institiúidí Eorpacha (Téarmaíocht)

Bunachar sonraí téarmaíochta idirinstitiúideach an Aontais Eorpaigh atá in IATEexternal link (Inter Active Terminology for Europe). Seo iad comhpháirtithe an bhunachair: an Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh, Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, Coiste na Réigiún, an Banc Ceannais Eorpach, an Banc Infheistíochta Eorpach agus Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh.

I mbunachar téarmaíochta na Gníomhaireachta Eorpaí Comhshaoilexternal link tá isteach is amach le 500 téarma comhshaoil i mBéarla a bhfuil sainmhínithe, foinsí na sainmhínithe srl. ag gabháil leo, mar aon le haistriúcháin ar na téarmaí sin go 26 theanga oifigiúla na Gníomhaireachta.

Suímh de chuid Institiúidí Eorpacha (Téarmaíocht)

Treoir gnáthchainte maidir le hEorabhéarlagairexternal link dréachtaithe ag an gCoimisiún Eorpach i dteangacha uile AE, maille le gluaisexternal link le haghaidh mínithe ar fhormhór na dtéarmaí teicniúla agus dlí, agus tá sí ar fáil i gcúig theanga dhéag de chuid AE

Tá gluaiseanna le fáil ar shuímh roinnt Ard-Stiúrthóireachtaí de chuid an Choimisiúin: Beartas Réigiúnachexternal link, Cánachas;external link, Custaimexternal link, Acrainmneacha Cánachais agus Custamexternal link, Buiséadexternal link.

Suímh de chuid Ballstát (Téarmaíocht)

An Spáinn

Diccionario de la Real Academia external link

Poblacht na Seice

Přehled závazných termínů pro české překlady právních předpisů ES external link(An Bunachar Téarmaíochta, An tIonad um Chomhordú agus Athbhreithniú, An tAonad um Chomhoiriúnacht le Dlí AE )

An Eastóin

ESTERMexternal link (Bonn téarmaí Ionad Dlí-Aistriúcháin na hEastóine)

An Ungáir

Terminológiai Adatbázisexternal link (Bunachar Téarmaíochta Ungáirise Aonad Comhordaithe Aistriúcháin na Roinne Dlí agus Cirt)

An Laitvia

TTCexternal link (Bunachar Téarmaíochta Idirlín de chuid Ionad Aistriúcháin agus Téarmaíochta na Laitvia)

An Liotuáin

Terminų glosarijusexternal link (Bunachar téarmaíochta Selmas Phoblacht na Liotuáine)

An Pholainn

B aza danych terminologicznych U rzędu K omitetu I ntegracji E uropejskiej external link(Bunachar téarmaíochta Roinn Aistriúcháin Oifig an Choiste um Chomhtháthú Eorpach)

An tSlóivéin

EVROTERMexternal link (Bunachar téarmaíochta de chuid na Rannóige Aistriúcháin san Oifig Rialtais um Ghnóthaí Eorpacha de chuid Phoblacht na Slóivéine)


An Fhionlainn

Valterexternal link (Banc Téarmaíochta Rialtas na Fionlainne)

Suímh Eagraíochtaí Idirnáisiúnta (Téarmaíocht)

DETERMexternal link (United Nations - Terminology in German with ES EN FR)

EBTexternal link (An Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta)

EBT (gluais iascaigh)external link

EBT (An Ghluais Bhith-Theicneolaíochta um Bia agus Talmhaíocht) external link

CLIexternal link (An Coimisiún Leictritheicniúil Idirnáisiúnta)

EOIexternal link (An Eagraíocht Oibreachais Idirnáisiúnta)

CAIexternal link (An Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta)

ISIexternal link (An Institiúid Staidrimh Idirnáisiúnta)

ATIexternal link (An tAontas Teileachumarsáide Idirnáisiúnta)

UNESCOTERMexternal link (Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Cultúir na Náisiún Aontaithe)

UNTERMexternal link (Na Náisiúin Aontaithe)

ETDexternal link (An Eagraíocht Trádála Domhanda)