Navigatsioonitee

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Dokumendid ja terminoloogia

Lepingud ja seadusandlus

Kõik selles jaotuses toodud lingid juhatavad EUR-Lexiexternal link veebisaidile, mis võimaldab avalikkuse juurdepääsu Euroopa Liidu õigusaktidele. Lingid juhatavad ingliskeelsetele lehekülgedele kui ei ole öeldud teisiti. Keele vahetamieks kliki vastavale ikoonile lehekülje ülaosas.

EUR-Lexi dokumentide, õigusloome protsessi ja komisjoni töökorralduse paremaks mõistmiseks võib vaadata jaotust "Protsess ja osalised"external link.

Asutamislepingud on Euroopaexternal link Liidu "esmased õigusaktid", mida võib riigi tasandil võrrelda põhiseadusega.

Euroopa institutsioonide poolt asutamislepingu sätete alusel vastuvõetud õigusakte võib vaadata ühenduse õigusaktide loendist teemade kaupa. Konkreetset õigusakti otsides võib kasutada ka dokumendi numbritexternal link.

EUR-Lexis on Pdf-formaadis saadaval kõik Euroopa Liidu Teataja numbrid alates 1998. aastast. Üheksas uues keeles on ühenduse õigustik enne 2004. aastat saadaval eriväljaandes. Nt Euroopa Liidu Teataja poolakeelses versioonis saab lugeda kõiki enne 2004. aasta maid vastuvõetud kehtivaid maksualaseid õigusakte, kui klikkida esmalt "Wydanie specjalne 2004" ja seejärel loendi 9. peatüki juurde juhatavat linki.

Euroopa Komisjon

Euroopa Liidu tegevuseexternal link üldaruanded kajastavad liidu tegemisi eelmisel aastal ning komisjon avaldab need igal aastal kõigis ELi keeltes.

Euroopa Liidu kõikide tegevustega seotud olulisemate seadusandlike võimaluste ja protseduuride kokkuvõte on veebisaidilexternal link "Õigusloome kokkuvõte". Veebisaidil on 32 teema järgi jaotatud teabelehte. Ehkki teabelehed ei ole veel saadaval kõigis EL keeltes, on neil lingid asjaomaste õigusaktide terviktekstideni, mis on avaldatud kõigis ametlikes keeltes.

Euroopa Komisjon

Euroopaexternal link Komisjoni Euroopa Liidu teemalisel veebisaidil EUROPA on keelteportaalexternal link, kus on kogu teave kirjaliku ja suulise tõlke poliitika, sellega seotud tegemiste, tööhõive jne kohta.

Komisjoni pressiteadete andmebaasis on kättesaadavad ka volinike kõned (valige menüüst "KÕNED").

ELi pressiruumisexternal link saab lugeda ajakohast teavet liidu viimaste tegemiste kohta, pressiülevaateid päevakajalistel teemadel ning sealt pääseb ligi teiste liidu institutsioonide pressiruumidele.

Komisjoni audiovisuaaltalituseexternal link portaalis on allalaadimiseks video- ja audiodokumendid; need käsitlevad Euroopa Liidu institutsioonides toimuvat: kohtumisi, ametivisiite, pressikonverentse, lepingute allkirjastamist. Audiovisuaalraamatukogu vahendab Euroopa sõnumit mitmes keeles – Euroopa kujundamise võtmeisikute peamisi kõnesid ja avaldusi. Neid dokumente saab alla laadida iga registeerunud kasutaja ning registreerumine on tasuta.

Euroopa institutsioonide andmebaasid(Terminoloogia)

IATEexternal link (InterActive Terminology for Europe) on ELi institutsioonidevaheline terminiandmebaas. Projektis osalevad Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Kohus, Euroopa Kontrollikoda, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee, Euroopa Keskpank, Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus.

Euroopa Keskkonnaameti sõnastiku andmebaas external linksisaldab umbes 500 ingliskeelset keskkonnaterminit koos definitsioonide ja allikaviidetega ning vasteid 26-s EMP keeles.

Euroopa institutsioonide saidid (Terminoloogia)

The European Comission has drafted A plain language guide to Eurojargonexternal link in all EU languages, and a glossaryexternal link for explanations of most technical and legal terms, currently available in EU15 languages.

Some Commission Directorates General include glossaries in their websites: Regional Policyexternal link, Taxationexternal link, Customsexternal link, Taxation and Customs Acronymsexternal link, Budgetexternal link..

Liikmesriikide veebisaidid (Terminoloogia)

Hispaania

Diccionario de la Real Academia external link

Tšehhi

Prehled závazných termínu pro ceské preklady právních predpisu ES external link
(terminibaas, Kooskõlastus- ja toimetamiskeskus, ELi õigusega ühituvuse osakond)

Eesti

ESTERMexternal link (Eesti Õigustõlkekeskuse terminibaas)

Ungari

Terminológiai Adatbázisexternal link (Ungari justiitsministeeriumi tõlke koordineermise büroo terminibaas)

Läti

TTCexternal link (Läti Tõlke- ja Terminoloogiakeskuse internetiterminibaas)

Leedu

Terminu glosarijusexternal link (Leedu Vabariigi Seimase terminibaas)

Poola

B aza danych terminologicznych U rzedu K omitetu I ntegracji E uropejskiej external link(Eurointegratsiooni Komitee tõlkeosakonna terminibaas)

Sloveenia

EVROTERMexternal link (Sloveenia Vabariigi Euroopa asjade ameti tõlkeüksuse terminiandmebaas)


Soome

Valterexternal link (Soome valitsuse teriminibaas)

Rahvusvaheliste organisatsioonide saidid (Terminoloogia)

FAOexternal link (Toidu- ja põllumajandusorganisatsioon)

FAO kalandussõnastikexternal link

FAO Toidu ja põllumajanduse biotehnoloogiline sõnastik external link

IECexternal link (Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon)

ILOexternal link (Rahvusvaheline Tööorganisatsioon)

IMFexternal link (Rahvusvaheline Valuutafond)

ISIexternal link (Rahvusvaheline Statistikainstituut)

ITUexternal link (Rahvusvaheline Telekommunikatsiooniliit)

UNESCOTERMexternal link (Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsioon)

UNTERMexternal link (Ühinenud Rahvaste Organisatsioon)

WTOexternal link (Maailma Kaubandusorganisatsioon)