Cesta

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directItalian Presidency 2014
DG Interpretation

Dokumenty a terminologie

Smlouvy a právní předpisy

Všechny odkazy v této sekci odkazují na stránky databáze EUR-Lex, která zpřístupňuje veřejnosti právo Evropské unie. Není-li uvedeno jinak, vedou na stránky v angličtině. Ke změně jazyka stačí klepnout na příslušné tlačítko v horní části stránky.

K lepšímu pochopení dokumentů obsažených v databázi EUR-Lex, jakož i legislativních postupů a úlohy jednotlivých aktérů v systému Společenství, vám pomůže sekce Proces a aktéři.

Smlouvy tvoří tzv. „primární právo“ Evropské unie, které je srovnatelné s ústavním právem na státní úrovni.

Právní nástroje přijaté evropskými orgány na základě ustanovení smluv lze vyhledávat na základě rozdělení právních předpisů Společenství podle oblastí. Jestliže hledáte konkrétní právní akt, můžete jej též vyhledat podle čísla dokumentu.

EUR-Lex obsahuje rovněž všechna vydání Úředního věstníku Evropské unie od roku 1998 ve formátu pdf. Acquis Společenství přijaté před rozšířením z roku 2004 je v devíti nových jazycích dostupné ve formátu pdf ve zvláštním vydání. Například otevřete-li stránku Úředního věstníku v polštině, můžete najít polský překlad veškerých platných právních předpisů z oblasti daní přijatých před květnem 2004 klepnutím na odkaz Wydanie specjalne 2004 a pak na odkaz na kapitolu 9.

Činnost Evropské unie

Souhrnná zprávaexternal link o činnosti Evropské unie obsahuje přehled činností Evropské unie v předcházejícím roce a vychází každý rok ve všech jazycích EU. Vydává ji Komise.

Shrnutí hlavních legislativních opatření a postupů pro každou činnost Evropské unie lze nalézt na stránkách Shrnutíexternal link právních předpisů. Tyto stránky obsahují řadu informačních přehledů, které jsou rozděleny do 32 tematických skupin. Přestože informační přehledy dosud nejsou k dispozici ve všech jazycích Evropské unie, obsahují odkazy na plná znění příslušných právních předpisů ve všech dostupných jazycích.

 

Evropská komise

Portál Evropské unie Europaexternal link, spravovaný Evropskou komisí, obsahuje specializovaný portál jazykůexternal link, kde najdete veškeré informace o politikách a činnostech v oblasti překladůexternal link a tlumočeníexternal link, o pracovních příležitostech atd.

Mezi dokumenty v databázi tiskových zpráv Komise můžeteexternal link najít projevy komisařů (jako druh dokumentu v nabídce "type" zvolte "SPEECH").

Tiskové středisko EUexternal link vám poskytne přístup k aktuálním informacím o nejnovějších činnostech Unie a k tematickým sekcím věnovaným aktuálním otázkám, jakož i k tiskovým střediskům ostatních orgánů EU.

Portál Audiovizuální službyexternal link Komise nabízí ke stažení obrazové a zvukové záznamy, jež pokrývají události v orgánech Evropské unie: zasedání a schůzky, oficiální návštěvy, tiskové konference, podpisy smluv. Audiovizuální knihovna nabízí zvukové záznamy klíčových projevů a prohlášení ústředních postav evropské integrace, které promlouvají v mnoha evropských jazycích. Registrovaní uživatelé si mohou tyto záznamy stáhnout, přičemž registrace je zdarma.

Databáze orgánů EU (Terminologie)

Terminologická databáze Komise Eurodicautomexternal link, kterou provozuje generální ředitelství pro překlady.

Internetová terminologická databáze Rady Terminology Information System (TIS)external link.

Glosář Evropské agenturyexternal link pro životní prostředí obsahující kolem 500 anglických termínů z oblasti životního prostředí s definicemi, zdroji definic atd. a s překladem do 23 jazyků agentury.

Stránky orgánů EU (Terminologie)

Iateexternal link (Inter Active Terminology for Europe) is the EU inter-institutional terminology database. The project partners are the European Commission, the European Parliament, the Council of the European Union, the Court of Justice of the European Communities, the European Court of Auditors, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions, the European Central Bank, the European Investment Bank and the Translation Centre for the Bodies of the EU.

The European Environment Agency glossaryexternal link database contains about 500 English environmental terms with definitions and definition sources etc; as well as translations into the 23 EEA languages.

Stránky členských států (Terminologie)

Španělsko

Diccionario de la Real Academia external link

Česká republika

Prehled závazných termínu pro ceské preklady právních predpisu ES external link(terminologická databáze Koordinačního a revizního centra odboru kompatibility s právem ES

Estonsko

ESTERMexternal link (terminologická databáze Estonského centra pro právní překlady)

Maďarsko

Terminológiai Adatbázisexternal link (maďarská terminologická databáze oddělení koordinace překladů při ministerstvu spravedlnosti)

Lotyšsko

TTCexternal link (internetová terminologická databáze Lotyšského centra pro překlady a terminologii)

Litva

Terminu glosarijusexternal link (terminologická databáze Parlamentu Litevské republiky)

Polsko

B aza danych terminologicznych U rzedu K omitetu I ntegracji E uropejskiej external link(terminologická databáze oddělení pro překlady Úřadu výboru pro evropskou integraci)

Slovinsko

EVROTERMexternal link (terminologická databáze překladatelského oddělení Úřadu vlády pro evropské záležitosti Slovinské republiky)


Finsko

Valterexternal link (databáze finské vlády)

Stránky mezinárodních organizací (Terminologie)

FAOexternal link (Organizace OSN pro výživu a zemědělství)

Rybářský slovník FAOexternal link

Glosář biotechnologie v oblasti výživy a zemědělství FAO external link

IECexternal link (Mezinárodní elektrotechnická komise)

ILOexternal link (Mezinárodní organizace práce)

MMFexternal link (Mezinárodní měnový fond)

ISIexternal link (Mezinárodní statistický úřad)

ITUexternal link (Mezinárodní telekomunikační unie)

UNESCOTERMexternal link (Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu)

UNTERMexternal link (Organizace spojených národů)

WTOexternal link (Světová obchodní organizace)