Navigācijas ceļš

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Bibliogrāfija

Raksti par tulka profesiju

Raksti par tulku sagatavošanu

Seleskovitch, Danica en Marianne Lederer

Pédagogie raisonnée de l'interprétation : deuxième édition corrigée et augmentée

 Didier Érudition/Klincksieck, Office des publications officielles des Communautés européennes/Luxembourg, 2002. 388 p. ISBN 2-86406-640-2

Raksti par Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorātu