Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Stöd till universiteten

EU-kommissionen samarbetar nära med universitet external link som utbildar konferenstolkar för att förvissa sig om utbildningarna ger de färdigheter som krävs av professionella tolkar.

Kommissionen anordnar inte själv några kurser i tolkning men GD Tolknings erfarna utbildare ger stöd både på plats och på distans. Dessutom kan universiteten få bidrag och studenter kan få stipendier.

Stöd på plats

Pedagogiskt stödexternal link

På begäran kan de universitet vi samarbetar med få stöd på plats av våra utbildare. Utbildarna har många års erfarenhet av konferenstolkning och goda kunskaper om undervisningsmetoder. Utbildningen kan skräddarsys efter universitetens behov.

Studiebesök vid GD Tolkningexternal link

Vid ett studiebesök hos GD Tolkning får tolkstudenterna bekanta sig med hur EU-institutionerna fungerar och hur tolkarna arbetar vid mötena. Studenterna får sitta med under möten och tolka i övningskabiner med sina utbildare. De får därmed en inblick i hur det är att jobba som tolk.

SCiCLOUD

SCiCLOUD består av olika digitala resurser (t.ex. utbildningsvideor och talarkiv) samt interaktiva tjänster i form av virtuella lektioner.

Virtuella lektionerexternal link

Vi kan ge interaktiva virtuella lektioner, där våra erfarna tolkutbildare handleder och bedömer eleverna på distans via videokonferens. För att det ska gå att hålla virtuella lektioner krävs det att man har ett kompatibelt videokonferenssystem (mer information: SCIC-VIRTUAL-CLASS@ec.europa.euexternal link ). Hittills har 25 universitet i Europa anslutit sig till vårt ”virtuella klassrum”.

Talarkivexternal link

GD Tolkning har tagit fram ett talarkiv som verktyg för e-lärande. Talarkivet är ett skräddarsytt utbildningsmaterial för alla som studerar konferenstolkning eller utbildar konferenstolkar. Det omfattar en samling videoinspelade tal ordnade efter språk, svårighetsgrad, tolkningsform och ämnesområde.

SCICtrainexternal link

SCICtrain är en ny samling videomoduler som behandlar olika former av tolkning, hjälpmedel och resurser genom demonstrationer, personliga tips och korta ”föreläsningar” som ges av våra erfarna tolkar och utbildare.

Poddsändningarexternal link

Poddsändningarna från EU-kommissionens tolkar tar upp olika frågor som gäller tolkning – en del av dem är praktiskt inriktade, medan andra är mer filosofiska. Du får höra erfarna tolkar berätta om sina erfarenheter och sitt arbete vid internationella konferenser.

Bidrag till universitet

Universiteten kan få ekonomiskt stöd för projektexternal link som ger utbildningen en extra europeisk dimension (t.ex. undervisning i ovanliga språkkombinationer), för vidareutbildning för utexaminerade konferenstolkar och för samarbetsprojekt mellan olika länder – sju universitet fick denna typ av bidrag 2013–2014. Arbetsprogram 2014 external link

Stipendier

Vill du bli konferenstolk? Du kan ha möjlighet att få ett stipendium för studiernaexternal link från GD Tolkning.

GD Tolknings universitetskonferens

En gång om året står GD Tolkning värd för en universitetskonferensexternal link med deltagare från universitet, nationella myndigheter och europeiska och internationella institutioner.