Navigacijska pot

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Pomoč univerzam

Evropska komisija tesno sodeluje z univerzami external link, ki ponujajo usposabljanja za konferenčne tolmače, da bi zagotovila visoke poklicne standarde.

Čeprav Komisija sama ne organizira usposabljanj za tolmače, pa ponuja tako strokovno pomoč izkušenih izvajalcev usposabljanja na kraju samem ali na daljavo kot tudi nepovratna sredstva univerzam ter štipendije za študente.

Pomoč na kraju samem

Pomoč pri usposabljanjuexternal link

Na zahtevo nudimo usposabljanje na partnerskih univerzah, ki ga izvajajo inštruktorji GD za tolmačenje z dolgoletnimi izkušnjami na področju konferenčnega tolmačenja in praktičnih metod usposabljanja. Ta oblika usposabljanja se lahko prilagodi glede na posebne potrebe univerz.

Študijski obiski na GD za tolmačenjeexternal link

Obiski na GD za tolmačenje študentom tolmačenja omogočajo, da se seznanijo z delovanjem institucij in zlasti z delom tolmačev na sestankih. Študenti so prisotni na sestankih in tolmačijo v nemih kabinah skupaj z učitelji, kar jim omogoča vpogled v bodoče delovno okolje.

SCiCLOUD

SCiCLOUD je sestavljen iz številnih digitalnih virov (kot so videoposnetki usposabljanj in Zbirka govorov) ter interaktivnih storitev v obliki spletnih predavanj.

Spletna predavanjaexternal link

Ponujamo interaktivna spletna predavanja, s pomočjo katerih naši izkušeni učitelji tolmačenja na daljavo prek videokonferenc usmerjajo in ocenjujejo študente. Seveda je za spletna predavanja potreben skladen sistem videokonferenc (več informacij na: SCIC-VIRTUAL-CLASS@ec.europa.euexternal link ). 25 univerz po vsej Evropi se je že pridružilo naši „virtualni učilnici“.

Zbirka govorovexternal link

Zbirka govorov je orodje za e-učenje, ki ga je razvil GD za tolmačenje in zagotavlja posebej prilagojeno gradivo za študente in učitelje konferenčnega tolmačenja. Vsebuje zbirko videoposnetkov govorov, razvrščenih po jezikih, ravneh težavnosti, vrstah tolmačenja in temah.

SCICtrainexternal link

SCICtrain je povsem nova zbirka video modulov, ki zajema celo vrsto tehnik tolmačenja, orodij in virov s ponazoritvami, osebnih nasvetov in kratkih „predavanj“ naših izkušenih poklicnih tolmačev in vodij usposabljanja.

Avdio- in videoposnetki (podcasti)external link

Avdio- in videoposnetki tolmačev Evropske komisije obravnavajo različna vprašanja v zvezi s tolmačenjem, od tehničnih do bolj filozofskih. Prisluhnite izkušenim strokovnjakom, ki govorijo o svojih izkušnjah in delu na mednarodnih konferencah.

Nepovratna sredstva univerzam

Zagotavljamo finančno podporo za projekte univerzexternal link, ki dodajajo evropsko dimenzijo posameznemu programu (npr. poučevanje neobičajnih jezikovnih kombinacij), podiplomskemu programu konferenčnega tolmačenja ali projektu čezmejnega sodelovanja – v obdobju 2013–2014 je takšne subvencije prejelo 7 univerz. Delovni program 2014 external link

Štipendije

Želite postati konferenčni tolmač? Morda ste upravičeni do štipendijeexternal link GD za tolmačenje.

Univerzitetna konferenca GD SCIC

GD za tolmačenje vsako leto organizira univerzitetno konferencoexternal link z udeleženci z univerz, nacionalnih vlad ter evropskih in mednarodnih institucij.