Ścieżka nawigacji

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directGreek Presidency 2013
DG Interpretation

Pomoc dla wyższych uczelni

DG ds. Tłumaczeń Ustnych nie szkoli tłumaczy, ale współpracuje z uniwersytetami w celu zapewnienia najwyższej jakości szkolenia zawodowego dla tłumaczy.

Dyrekcja współpracuje z wyższymi uczelniami pdf - 320 KB [320 KB] w państwach członkowskich oraz w krajach przystępujących i kandydujących.

  • Pomoc dydaktyczna English (en)

Wyższe uczelnie mogą ubiegać się o pomoc DG ds. Tłumaczeń Ustnych, udzielaną przez doświadczonych dydaktyków przekładu ustnego. Oprócz posiadania wieloletniego doświadczenia zawodowego w tłumaczeniu konferencyjnym osoby takie są również doskonale przygotowane dydaktycznie do kształcenia tłumaczy. Formy pomocy dydaktycznej są elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb. W roku 2012, z tej formy wsparcia skorzystało 72 ośrodków uniwersyteckich pdf - 23 KB [23 KB] .

  • Dotacje na kształcenie w zakresie tłumaczeń konferencyjnych English (en)

DG ds. Tłumaczeń Ustnych może także dofinansować realizację projektów o szzególnym wymiarze europejskim, np. nauczanie nietypowej kombinacji językowej, podyplomowe studia dla tłumaczy konferencyjnych, bądź programy współpracy transgranicznej itp. W latach 2012-2013 z takiej formy pomocy skorzystało 8 uczelni.

  • Wizyty w DG ds. Tłumaczeń Ustnych English (en)

Celem wizyt w DG ds. Tłumaczeń Ustnych jest zaznajomienie studentów tłumaczenia ustnego z pracą instytucji europejskich obsługiwanych przez DG ds. Tłumaczeń Ustnych, a w szczególności z pracą tłumaczy podczas posiedzeń. Studenci przysłuchują się posiedzeniom instytucji europejskich w „cichych kabinach” (z wyłączonym mikrofonem) i tłumaczą ich przebieg pod opieką swoich wykładowców, otrzymując w ten sposób przedsmak przyszłej pracy zawodowej. W 2012 r. w DG ds. Tłumaczeń Ustnych zorganizowano 24 wizyty dla w sumie 539 osób.