Ścieżka nawigacji

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Pomoc dla wyższych uczelni

Komisja Europejska ściśle współpracuje z uczelniami external link, których programy obejmują kursy w zakresie tłumaczeń konferencyjnych, co ma na celu zagwarantowanie wysokiego poziomu standardów zawodowych.

Mimo że sama Komisja nie organizuje kursów w zakresie tłumaczeń ustnych, zapewniamy pomoc doświadczonych szkoleniowców zarówno na miejscu, jak i na odległość, a także dotacje dla uczelni i stypendia dla studentów.

Pomoc na miejscu

Pomoc szkoleniowaexternal link

Jeśli nasze uczelnie partnerskie zgłoszą takie zapotrzebowanie, zapewniamy kursy na miejscu prowadzone przez osoby z DG ds. Tłumaczeń Ustnych, posiadające wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach konferencyjnych oraz dysponujące znajomością praktycznych technik szkoleniowych. Tę formę szkolenia można dostosowywać do konkretnych potrzeb uczelni.

Wizyty studyjne w DG ds. Tłumaczeń Ustnychexternal link

Wizyty w DG ds. Tłumaczeń Ustnych pozwalają studentom w tej dziedzinie zapoznać się z funkcjonowaniem instytucji unijnych, a w szczególności z pracą tłumaczy ustnych na posiedzeniach. Studenci przysłuchują się posiedzeniom i wraz ze swoimi opiekunami tłumaczą w „cichych kabinach”, poznając w ten sposób przedsmak swej przyszłej pracy zawodowej.

SCiCLOUD

SCiCLOUD obejmuje szeroką gamę zasobów cyfrowych (jak filmy szkoleniowe i rejestr przemówień), a także interaktywne usługi w postaci wirtualnych zajęć.

Wirtualne zajęciaexternal link

Oferujemy interaktywne wirtualne zajęcia, w których doświadczone osoby prowadzące szkolenia z zakresu tłumaczeń ustnych kierują studentami i oceniają ich na odległość przy wykorzystaniu wideokonferencji. Wirtualne zajęcia wymagają oczywiście kompatybilności systemu wideo-konferencyjnego (więcej informacji: SCIC-VIRTUAL-CLASS@ec.europa.euexternal link ). Do naszych „wirtualnych zajęć” dołączyło już 25 uczelni z całej Europy.

Rejestr przemówieńexternal link

Rejestr przemówień jest narzędziem służącym nauczaniu za pośrednictwem nośników elektronicznych opracowanym przez DG ds. Tłumaczeń Ustnych, który zapewnia materiały szkoleniowe do tłumaczeń konferencyjnych dostosowane do indywidualnych potrzeb studentów i osób prowadzących szkolenia. Zawiera on zestaw przemówień nagranych na nośniku wideo, pogrupowanych według języka, stopnia trudności, rodzaju tłumaczenia i tematu.

SCICtrainexternal link

SCICtrain jest całkowicie nowym zbiorem modułów wideo obejmujących szeroki zakres technik tłumaczenia ustnego, narzędzi i zasobów, w tym pokazów, wskazówek i krótkich „wykładów” naszych doświadczonych zawodowych tłumaczy ustnych i osób prowadzących szkolenia.

Podcastyexternal link

Podcasty tłumaczy ustnych Komisji Europejskiej dotyczą różnych kwestii w zakresie tłumaczenia ustnego, niektórych natury technicznej, a niektórych natury bardziej „filozoficznej”. Posłuchaj, co starsi specjaliści mówią o swoich doświadczeniach i pracy podczas międzynarodowych konferencji.

Dotacje dla uczelni

Udzielamy wsparcia finansowego projektom uczelnianymexternal link, które danemu kursowi nadają dodatkowy europejski wymiar (np. nauczają nietypowych kombinacji językowych), podyplomowym studiom dla tłumaczy konferencyjnych, projektom współpracy transgranicznej – w latach 2013–2014 z dotacji takich skorzystało 7 uczelni. Program pracy na 2014 r. external link

Stypendia

Czy chcesz zostać tłumaczem konferencyjnym? Być może przysługuje Ci stypendium naukoweexternal link z DG ds. Tłumaczeń Ustnych.

Konferencja SCIC-Uczelnie

Raz w roku DG ds. Tłumaczeń Ustnych organizuje Konferencję SCIC-Uczelnieexternal link z udziałem uczestników z uczelni, rządów krajowych oraz instytucji europejskich i międzynarodowych.