Kruimelpad

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Ondersteuning van universiteiten

De Europese Commissie werkt nauw samen met universiteiten external linkdie opleidingen voor conferentietolken aanbieden, zodat deze opleidingen kunnen voldoen aan de hoogste normen op het vlak van vakbekwaamheid.

Hoewel de Commissie zelf geen opleidingscursussen voor tolken verzorgt, verstrekken wij wel ondersteuning ter plaatse en op afstand door ervaren opleiders, evenals subsidies voor universiteiten en beurzen voor studenten.

Ondersteuning ter plaatse

Ondersteuning van opleidingenexternal link

Op verzoek van partneruniversiteiten bieden wij opleidingsondersteuning ter plaatse door de opleiders van het directoraat-generaal Tolken. Deze mensen hebben een jarenlange ervaring in conferentietolken en een gedegen kennis van praktische opleidingsmethoden. Deze ondersteuning kan op maat worden aangepast aan de specifieke behoeften van de universiteiten.

Studiebezoeken bij het DG Tolkenexternal link

Tolken in opleiding kunnen het DG Tolken bezoeken om vertrouwd te raken met het functioneren van de instellingen en in het bijzonder met het werk van tolken in vergaderingen. De studenten wonen samen met de opleiders vergaderingen bij in "stomme cabines" en krijgen zo een voorproefje van hun toekomstige werksituatie.

SCiCLOUD

SCiCLOUD bestaat uit een breed scala aan digitale bronnen (zoals opleidingsvideo's en de speechbank) en interactieve diensten in de vorm van virtuele lessen.

Virtuele lessenexternal link

Wij bieden interactieve virtuele lessen aan waarbij onze ervaren tolkdocenten de studenten vanop afstand begeleiden en beoordelen via videoconferenties. Het spreekt voor zich dat voor de virtuele lessen een bestaand en compatibel videoconferentiesysteem nodig is (meer info: SCIC-VIRTUAL-CLASS@ec.europa.euexternal link ). Al 25 universiteiten in Europa maken deel uit van ons "virtueel klaslokaal".

Speechbankexternal link

De Speechbank is een instrument voor e-learning dat werd ontwikkeld door het DG Tolken en aangepast opleidingsmateriaal biedt voor studenten en opleiders conferentietolken. Het bevat een verzameling spraakopnames op video gerangschikt per taal, moeilijkheidsgraad, wijze van tolken en onderwerp.

SCICtrainexternal link

SCICtrain is een gloednieuwe verzameling videomodules en bestrijkt de brede verscheidenheid aan tolktechnieken, instrumenten en middelen via demonstraties, persoonlijke tips, en korte "lezingen" van onze ervaren beroepstolken en -opleiders.

Podcastsexternal link

De podcasts van de tolken van de Europese Commissie gaan over verschillende thema's rond het tolken; sommige zijn technisch, andere eerder filosofisch van aard. Luister naar wat ervaren vakmensen te zeggen hebben over hun ervaring en hun werk bij internationale conferenties.

Subsidies voor universiteiten

Wij voorzien in financiële steun voor universiteitsprojectenexternal linkdie de Europese dimensie van een opleiding versterken (bv. het aanleren van weinig voorkomende talencombinaties), postgraduaatsopleidingen tot conferentietolk, internationale samenwerkingsprojecten – In 2013-2014 is aan 7 universiteiten een dergelijke subsidie verleend. Werkprogramma 2014. external link

Beurzen

Wilt u conferentietolk worden? U kunt in aanmerking komen voor een studiebeursexternal linkvan het DG Tolken.

SCIC-Universiteitenconferentie

Eens per jaar houdt het DG Tolken een universiteitenconferentieexternal link, met deelnemers van universiteiten, nationale regeringen en Europese en internationale instellingen.