Navigācijas ceļš

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Palīdzība augstskolām

Eiropas Komisija cieši sadarbojas ar universitātēm external link, kas pasniedz konferenču tulkošanas kursus, ar nolūku nodrošināt augstus profesionālos standartus.

Kaut gan Komisija pati neorganizē mutiskās tulkošanas mācību kursus, ar pieredzējušu pasniedzēju starpniecību Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts (ĢD) sniedz atbalstu gan uz vietas, gan attāli, kā arī piešķir dotācijas universitātēm un stipendijas studentiem.

Atbalsts uz vietas

Mācību atbalstsexternal link

Pēc pieprasījuma partneraugstskolās tiek nodrošinātas mācības uz vietas, kuras vada Mutiskās tulkošanas ĢD pasniedzēji ar ilggadēju pieredzi konferenču tulkošanā un zināšanām par praktiskām mācību metodēm. Mācību veidu iespējams pielāgot universitāšu konkrētajām vajadzībām.

Izpētes vizītes uz Mutiskās tulkošanas ĢDexternal link

Mutiskās tulkošanas ĢD apmeklējums topošajiem tulkiem dod iespēju iepazīt tuvāk Iestāžu darbības principus un jo īpaši tulku darbu sanāksmēs. Studenti piedalās sanāksmēs un kopā ar pasniedzējiem tulko no mācību kabīnēm, tādējādi gūstot ieskatu savā nākotnes karjerā.

SCiCLOUD

SCiCLOUD ietver plašu digitālo resursu krājumu (piemēram, mācību videofilmas un runu datubāzi, kā arī interaktīvos pakalpojumus, proti, virtuālās lekcijas.

Virtuālās lekcijasexternal link

Mēs piedāvājam interaktīvas virtuālās lekcijas, kur videokonferencēs mūsu pieredzējušie mutiskās tulkošanas pasniedzēji studentiem sniedz padomus un viņus novērtē. Protams, virtuālajām lekcijām tehniski nepieciešama savienojama videokonferences sistēma (plašāka informācija: SCIC-VIRTUAL-CLASS@ec.europa.euexternal link ). Visā Eiropā jau 25 universitātes ir pievienojušās mūsu “virtuālajai auditorijai”.

Runu datubāzeexternal link

Runu datubāze ir Mutiskās tulkošanas ĢD izveidots e-mācību rīks, kas konferenču tulkošanas studentiem un pasniedzējiem piedāvā individuāli pielāgotu mācību vielu. Tā ietver video ierakstītu runu krājumu, kas iedalīts pēc valodas, sarežģītības pakāpes, mutiskās tulkošanas veida un tēmas.

SCICtrainexternal link

SCICtrain ir pilnīgi jauns videomoduļu krājums, kur mūsu pieredzējušie profesionālie tulki un pasniedzēji ar demonstrāciju, personisku padomu un īsu “lekciju” palīdzību sniedz pārskatu par plašu mutiskās tulkošanas metožu, rīku un resursu loku.

Aplādesexternal link

Eiropas Komisijas tulku aplādēs ietverti dažādi ar mutisko tulkošanu saistīti jautājumi– gan tehniski, gan vairāk filozofiski. Noklausies, kā starptautiskās konferencēs pieredzes bagātākie speciālisti runā par savu pieredzi un darbu.

Dotācijas universitātēm

Mēs sniedzam finansiālu atbalstu universitāšu projektiemexternal link, kas piešķir papildus Eiropas dimensiju kursam (piemēram, retu valodu kombināciju mācīšana), pēcdiploma konferenču tulkošanas mācību kursiem, pārrobežu sadarbības projektiem – no 2013. līdz 2014. gadam šādas subsīdijas saņēma 7 universitātes. Darba programma 2014. gadam external link

Stipendijas

Vai vēlies kļūt par konferenču tulkotāju? Iespējams tu vari pretendēt uz Mutiskās tulkošanas ĢD studiju stipendijuexternal link.

SCIC un universitāšu konference

Ik gadu Mutiskās tulkošanas ĢD organizē universitāšu konferenciexternal link, kurā piedalās universitāšu, valstu valdību, Eiropas un starptautisku iestāžu pārstāvji.