Navigacijski put

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Pomoć sveučilištima

U cilju postizanja visokih profesionalnih standarda, Europska komisija blisko surađuje sa sveučilištima external link koja nude osposobljavanje u području konferencijskog prevođenja.

Iako Komisija ne organizira osposobljavanje usmenih prevoditelja, naši iskusni treneri pomažu u provedbi osposobljavanja na samim sveučilištima te na daljinu, a dostupna su i bespovratna sredstva za sveučilišta te stipendije za studente.

Pomoć na sveučilištima

Pomoć pri osposobljavanjuexternal link

Svojim partnerskim sveučilištima na zahtjev pružamo pomoć u vidu osposobljavanja na samim sveučilištima, koje provode treneri Glavne uprave za usmeno prevođenje s višegodišnjim iskustvom u području konferencijskog prevođenja, primjenjujući pritom praktične tehnike osposobljavanja. Takav je oblik osposobljavanja moguće prilagoditi posebnim potrebama sveučilišta.

Studijski posjeti Glavnoj upravi za usmeno prevođenjeexternal link

Posjeti Glavnoj upravi za usmeno prevođenje studentima usmenog prevođenja omogućuju upoznavanje s radom institucija te osobito s radom usmenih prevoditelja na sastancima. Studenti prisustvuju sastancima i sa svojim trenerima prevode u kabinama za vježbanje te na taj način stječu uvid u to kako će zapravo izgledati njihov posao.

SCiCLOUD

SCiCLOUD sadržava čitav niz digitalnih materijala (poput obrazovnih videozapisa i zbirke snimljenih govora), a nudi i interaktivne usluge u obliku virtualne nastave.

Virtualna nastavaexternal link

Nudimo interaktivnu virtualnu nastavu u okviru koje naši iskusni treneri na daljinu putem videokonferencija usmjeravaju i ocjenjuju studente. Naravno, za virtualnu je nastavu potreban postojeći, kompatibilan videokonferencijski sustav (više informacija: SCIC-VIRTUAL-CLASS@ec.europa.euexternal link ). Našoj se „virtualnoj učionici” već pridružilo 25 sveučilišta širom Europe.

Zbirka snimljenih govoraexternal link

Zbirka snimljenih govora alat je za e-učenje koji je razvila Glavna uprava za usmeno prevođenje, a u okviru kojeg su dostupni prilagođeni materijali za osposobljavanje namijenjeni studentima i trenerima konferencijskog prevođenja. Snimljeni govori sadržani u zbirci organizirani su prema jeziku, stupnju teškoće, vrsti usmenog prevođenja i tematskom području.

SCICtrainexternal link

SCICtrain posve je nova zbirka modula u videoformatu koja obuhvaća širok raspon tehnika, alata i resursa za usmeno prevođenje u obliku demonstracija, osobnih savjeta te kratkih „predavanja” naših iskusnih profesionalnih usmenih prevoditelja i trenera.

Podcastoviexternal link

U podcastovima usmenih prevoditelja Europske komisije obrađuju se različita pitanja iz područja usmenog prevođenja, od kojih su pojedina tehničke, dok su druga više filozofske naravi. Poslušajte što iskusni stručnjaci kažu o svojem iskustvu i radu na međunarodnim konferencijama.

Bespovratna sredstva za sveučilišta

Pružamo financijsku potporu sveučilišnim projektimaexternal link koji studiju daju dodatnu europsku dimenziju (npr. poučavanjem neobičnih jezičnih kombinacija), poslijediplomskim studijima konferencijskog prevođenja, projektima prekogranične suradnje – u razdoblju 2013. – 2014. takva je sredstva primilo 7 sveučilišta. Program rada za 2014. external link

Stipendije

Želite li postati konferencijski prevoditelj? Možda imate pravo na studentsku stipendijuexternal link Glavne uprave za usmeno prevođenje.

Konferencija SCIC-a i sveučilišta

Glavna uprava za usmeno prevođenje jednom godišnje održava konferenciju sa sveučilištimaexternal link na kojoj sudjeluju predstavnici sveučilišta, nacionalnih vlada te europskih i međunarodnih institucija.