Cosán nascleanúna

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Cabhair d'Ollscoileanna

Comhoibríonn an Coimisiún Eorpach go dlúth le hollscoileanna external link a chuireann oiliúint san ateangaireacht chomhdhála ar fáil chun ardchaighdeáin ghairmiúla a chinntiú.

Cé nach n‑eagraíonn an Coimisiún féin cúrsaí oiliúna san ateangaireacht, cuirimid idir chúnamh ar an láthair agus chúnamh seachtrach ó oiliúnóirí gairmiúla ar fáil, chomh maith le deontais d'ollscoileanna agus sparánachtaí do mhic léinn.

Cúnamh ar an láthair

Cúnamh oiliúnaexternal link

Cuirimid oiliúint ar an láthair ar fáil inár n‑ollscoileanna comhpháirtíochta, nuair a iarrtar sin orainn, a bhíonn á riaradh ag lucht oiliúna Ard‑Stiúrthóireacht na hAteangaireachta a bhfuil taithí na mblianta acu ar an ateangaireacht chomhdhála agus ar theicnící oiliúna praiticiúla. Is féidir an cineál sin oiliúna a chur in oiriúint do shainriachtanais na n‑ollscoileanna.

Cuairteanna Staidéir ar AS na hAteangaireachtaexternal link

Trí chuairteanna a thabhairt ar Ard‑Stiúrthóireacht na hAteangaireachta is féidir le mic léinn ateangaireachta eolas a chur ar an gcaoi a n‑oibríonn na hInstitiúidí agus, go háirithe, obair na n‑ateangairí sna cruinnithe. Bíonn na mic léinn istigh i seomra na gcruinnithe agus déanann siad ateangaireacht i mbothanna bréagacha lena n‑oiliúnóirí, rud a thugann blaiseadh dóibh den saol oibre amach rompu.

SCiCLOUD

Is éard atá in SCiCLOUD ná raon leathan acmhainní digiteacha (físeáin oiliúna agus an Stór Óráidí, mar shampla), chomh maith le seirbhísí idirghníomhacha i bhfoirm ranganna fíorúla.

Ranganna Fíorúlaexternal link

Cuirimid ranganna fíorúla idirghníomhacha ar fáil ina dtugann ár n‑oiliúnóirí ateangaireachta gairmiúla treoir do mhic léinn agus ina ndéanann siad cianmheasúnú orthu trí fhíschomhdháil. Ar ndóigh, bíonn córas físchomhdhála comhoiriúnach ag teastáil do na ranganna fíorúla (tuilleadh eolais: SCIC-VIRTUAL-CLASS@ec.europa.euexternal link ). Tá 25 ollscoil timpeall na hEorpa páirteach inár 'seomra ranga fíorúil' cheana féin.

An Stór Óráidíexternal link

Uirlis ríomhfhoghlama atá sa Stór Óráidí a chruthaigh Ard‑Stiúrthóireacht na hAteangaireachta ina gcuirtear ábhar oiliúna oiriúnaithe san ateangaireacht chomhdhála ar fáil do mhic léinn agus oiliúnóirí. Tá bailiúchán d'óráidí fístaifeadta ann atá curtha in eagar de réir teanga, leibhéal na deacrachta, an mhodha ateangaireachta agus ábhair.

SCICtrainexternal link

Bailiúcháin úrnua d'fhísmhodúil atá in SCICtrain ina gcumhdaítear raon leathan teicnící, uirlisí agus acmhainní ateangaireachta trí thaispeántais, leideanna pearsanta, agus 'léachtaí' gairide ónár n‑ateangairí agus ár n‑oiliúnóirí gairmiúla.

Podchraoltaíexternal link

Sna podchraoltaí ateangaireachta ón gCoimisiún Eorpach tugtar aghaidh ar cheisteanna éagsúla san ateangaireacht, cuid acu atá teicniúil, cuid eile acu atá níos fealsúnaí. Éist le gairmithe sinsearacha agus iad ag caint faoina gcuid taithí agus a gcuid oibre i gcomhdhálacha idirnáisiúnta.

Deontais d'Ollscoileanna

Cuirimid tacaíocht airgeadaisexternal link ar fáil do thionscadail ollscoileanna rud a thugann gné Eorpach bhreise do chúrsa (m.sh. péirí teanga neamhghnácha a mhúineadh), do chúrsaí iarchéime san ateangaireacht chomhdhála agus do chomhthionscadail trasteorann – bhain 7 n‑ollscoil leas as fóirdheontais mar sin in 2013‑2014. Clár oibre 2014 external link

Sparánachtaí

Ar mhaith leat bheith i d'ateangaire comhdhála? Is féidir go bhfuil tú i dteideal sparánachta staidéirexternal link ó Ard‑Stiúrthóireacht na hAteangaireachta.

Comhdháil Ollscoileanna‑AS na hAteangaireachta

Uair sa bhliain, reáchtálann Ard‑Stiúrthóireacht na hAteangaireachtaexternal link Comhdháil Ollscoileanna ina mbíonn rannpháirtithe ó Ollscoileanna, rialtais náisiúnta agus Institiúidí Eorpacha agus Idirnáisiúnta.