Navigointipolku

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Apu korkeakouluille

Euroopan komissio tekee tiivistä yhteistyötä konferenssitulkkikoulutusta järjestävien yliopistojen external link kanssa tulkkien korkeatasoisen ammattitaidon varmistamiseksi.

Komissio ei itse järjestä tulkkauskursseja, vaan se tarjoaa komission tulkkauksen pääosaston kokeneiden kouluttajien avulla tukea sekä paikan päällä että etäkoulutuksena ja myöntää apurahoja yliopistoille ja opiskelijoille.

Paikan päällä annettava tuki

Koulutustukiexternal link

Tulkkauksen pääosasto järjestää pyynnöstä koulutusta paikan päällä kumppaniyliopistoissa. Kouluttajina toimivat tulkkauksen pääosaston kouluttajat, jolla on vuosien kokemus konferenssitulkkauksesta ja käytännön koulutusmenetelmistä. Koulutus on mahdollista mukauttaa yliopistojen erityistarpeisiin.

Vierailukäynnit tulkkauksen pääosastolleexternal link

Tulkkauksen pääosastolle tehtävien vierailukäyntien tarkoitus on perehdyttää tulkkiopiskelijoita EU:n toimielinten toimintaan ja erityisesti tulkkien työskentelyyn kokouksissa. Opiskelijat seuraavat kokouksia ja tulkkaavat harjoituskopeissa kouluttajien kanssa. Näin he saavat esimakua tulkin työstä.

SCiCLOUD

SCiCLOUD koostuu erilaisista digitaalisista resursseista (esimerkiksi koulutusvideoista ja puhearkistosta) sekä virtuaalioppimisen vuorovaikutteisista palveluista.

Virtuaalioppiminenexternal link

Tulkkauksen pääosasto tarjoaa mahdollisuuden interaktiiviseen virtuaaliopiskeluun, jossa tulkkauksen pääosaston kokeneet tulkkikouluttajat opastavat ja arvioivat opiskelijoita videokonferenssitekniikan avulla. Virtuaaliopiskelu luonnollisesti edellyttää yhteensopivia videokonferenssilaitteita (lisätietoja: SCIC-VIRTUAL-CLASS@ec.europa.euexternal link ). Yhteensä 25 yliopistoa ympäri Eurooppaa on jo osa tulkkauksen pääosaston ”virtuaaliluokkaa”.

Puhearkistoexternal link

Puhearkisto on tulkkauksen pääosaston kehittämä verkko-opetusväline, joka tarjoaa konferenssitulkkauksen opiskelijoiden ja kouluttajien tarpeisiin suunniteltua opetusmateriaalia. Puhearkisto sisältää videoituja puheita, jotka on luokiteltu kielen, vaikeusasteen, tulkkausmuodon ja aiheen mukaan.

SCICtrainexternal link

SCICtrain on uusi työkalu, joka koostuu erilaisten tulkkaustekniikoiden, -välineiden ja -resurssien esittelyjä sekä tulkkauksen pääosaston kokeneiden ammattitulkkien ja tulkkikouluttajien vinkkejä ja miniluentoja sisältävistä videomoduuleista.

Podcast-lähetyksetexternal link

Euroopan komission tulkkauksen Podcast-lähetyksissä käsitellään tulkkaukseen liittyviä kysymyksiä, joista jotkut ovat teknisluonteisia, toiset taas filosofisempia. Lähetyksissä kokeneet ammattilaiset kertovat kokemuksistaan ja työstään kansainvälisissä konferensseissa.

Avustukset yliopistoille

Komissio myöntää avustuksia sellaisiin yliopistojen hankkeisiinexternal link, jotka tuovat koulutukseen erityistä eurooppalaista lisäarvoa. Tällaisia hankkeita voivat olla esimerkiksi epätavallisten kieliyhdistelmien opettaminen, korkeakoulututkinnon jälkeinen konferenssitulkkauksen koulutusohjelma tai kansainväliset yhteistyöhankkeet. Vuosina 2013–2014 avustuksia myönnettiin seitsemälle yliopistolle. Vuoden 2014 työohjelma external link

Apurahat

Haluatko konferenssitulkiksi? Tarkista, onko sinulla mahdollisuus saada tulkkauksen pääosaston koulutusapurahaaexternal link.

Tulkkauksen pääosaston korkeakoulukonferenssi

Tulkkauksen pääosasto järjestää kerran vuodessa korkeakoulukonferenssin, johon osallistuu korkeakoulujen, kansallisten hallintoelinten, EU:n toimielinten ja kansainvälisten organisaatioiden edustajia.