Navigatsioonitee

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Abi ülikoolidele

Euroopa Komisjon teeb tihedat koostööd konverentsitõlke koolitust pakkuvate ülikoolidega external link, selleks et tagada tõlkide kutseoskuste kõrge tase.

Kuigi komisjon ise ei korralda suulise tõlke koolitusi, on meie kogenud koolitajad valmis abistama nii ülikoolides kohapeal kui ka kaugabi vormis, samuti pakume toetusi ülikoolidele ja stipendiume üliõpilastele.

Kohapealne abi

Koolitusabiexternal link

Soovi korral pakuvad meie partnerülikoolides kohapealset koolitust komisjoni suulise tõlke peadirektoraadi koolitajad, kes omavad aastatepikkust kogemust konverentsitõlke ja praktiliste koolitusmeetodite alal. Sellist koolitusvormi saab kohandada vastavalt ülikoolide konkreetsetele vajadustele.

Õppekülastused suulise tõlke peadirektoraati external link

Suulise tõlke peadirektoraadi külastamine võimaldab suulise tõlke üliõpilastel tutvuda institutsioonide tegevusega ja näha ennekõike seda, kuidas tõlgid kohtumistel töötavad. Üliõpilased jälgivad kohtumisi ja proovivad harjutamiseks mõeldud tõlkekabiinides koolitajate käe all suulist tõlkimist, saades seeläbi parema ettekujutuse oma tulevasest tööst.

SCiCLOUD

SCiCLOUD sisaldab erinevaid digitaalressursse (nt koolitusvideod ja kõnede arhiiv), samuti selliseid interaktiivseid teenuseid nagu virtuaaltunnid.

Virtuaaltunnidexternal link

Me pakume interaktiivseid virtuaaltunde, mille käigus meie kogenud suulise tõlke koolitajad kaugjuhendavad ja -hindavad üliõpilasi videokonverentsi vahendusel. Loomulikult on virtuaaltundide jaoks vajalik toimiv, meie süsteemiga ühilduv videokonverentsisüsteem (täiendav teave: SCIC-VIRTUAL-CLASS@ec.europa.euexternal link ). Meie „virtuaalse klassiruumiga” on ühinenud juba 25 ülikooli kogu Euroopast.

Kõnede arhiivexternal link

Kõnede arhiiv on suulise tõlke peadirektoraadi väljatöötatud e-õppe vahend, mis annab konverentsitõlke üliõpilastele ja koolitajatele ligipääsu nende konkreetsetele vajadustele kohandatud koolitusmaterjalidele. See sisaldab kõnede videosalvestusi, mis on sorteeritud keele, raskusastme, tõlkemeetodi ja teema järgi.

SCICtrainexternal link

SCICtrain on uus videomoodulite kogumik, kus erinevate tutvustuste, nõuannete ning meie kogenud kutseliste tõlkide ja koolitajate lühikeste loengutega antakse ülevaade mitmesugustest suulise tõlke tehnikatest, töövahenditest ja ressurssidest.

Netisaatedexternal link

Euroopa Komisjoni suulise tõlke teemalised netisaated käsitlevad mitmesuguseid suulist tõlget puudutavaid küsimusi, millest mõned on tehnilised, teised aga pigem filosoofilised. Võimalus kuulata kõrgema astme spetsialiste rääkimas oma kogemusest ja tööst rahvusvahelistel konverentsidel.

Ülikoolidele mõeldud toetused

Me pakume rahalist toetust ülikoolide projektideleexternal link, mis lisavad tasemeõppele (nt ebatavaliste keelekombinatsioonide õpetamine), konverentsitõlkealasele kraadiõppele, piiriülestele koostööprojektidele täiendava Euroopa mõõtme – aastatel 2013–2014 said sellist toetust 7 ülikooli. Tööprogramm 2014 external link

Stipendiumid

Kas soovid saada konverentsitõlgiks? Sina võid olla sobiv kandidaat suulise tõlke peadirektoraadi õppestipendiumileexternal link.

Suulise tõlke peadirektoraadi ülikoolide konverents

Korra aastas korraldab suulise tõlke peadirektoraat ülikoolide konverentsiexternal link, millest võtavad osa ülikoolide, liikmesriikide ning Euroopa ja rahvusvaheliste institutsioonide esindajad.