Cesta

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Pomoc univerzitám

Evropská komise úzce spolupracuje s univerzitami external link, jež nabízejí výuku konferenčního tlumočení, na zajišťování profesně orientované odborné přípravy nejvyšší kvality.

Ačkoli Komise sama o sobě kurzy tlumočnictví neposkytuje, nabízí pomoc zkušených školitelů, jak na místě, tak na dálku, a finančně podporuje univerzity i studenty ve formě grantů a stipendií.

Pomoc na místě

Pedagogická pomoc  external link

Univerzity mohou požádat GŘ pro tlumočení o vyslání zkušených tlumočníků-školitelů; tito školitelé mají dobrou znalost vyučovacích metod a dlouholetou praxi jako konferenční tlumočníci. Tuto podporu lze přizpůsobit individuálním potřebám univerzit.

Studijní návštěvy GŘ pro tlumočeníexternal link

Účelem studijních návštěv GŘ pro tlumočení je seznámit studenty tlumočnictví s fungováním orgánů EU, a zejména s prací tlumočníků na zasedáních. Studenti se účastní zasedání a tlumočí v kabinách s vypnutým mikrofonem za přítomnosti vyučujících, a tak získávají představu o svém budoucím pracovním životě.

SCiCLOUD

SCiCLOUD tvoří široká škála digitálních zdrojů (např. vzdělávací videa nebo archiv projevů (Speech Repository)) a interaktivní služby v podobě virtuálních kurzů.

Virtuální kurzyexternal link

Nabízíme interaktivní virtuální kurzy, v nichž naši zkušení tlumočníci-školitelé vedou a hodnotí studenty na dálku prostřednictvím videokonference. Samozřejmou podmínkou pro účast ve virtuálních kurzech je kompatibilní video-konferenční systém (další informace jsou k dispozici na: SCIC-VIRTUAL-CLASS@ec.europa.euexternal link ). Naši „virtuální učebnu“ již navštěvuje 25 univerzit z celé Evropy.

Archiv projevůexternal link

Archiv projevů je nástroj e-learningu vyvinutý GŘ pro tlumočení, který poskytuje materiál pro odbornou přípravu studentů a vyučujících v oblasti konferenčního tlumočení, přičemž je přizpůsobený individuálním potřebám. Obsahuje soubor videozáznamů projevů, jež jsou řazeny podle jazyků, úrovně obtížnosti, typu tlumočení a tématu.

SCICtrainexternal link

SCICtrain je nejnovější soubor video modulů, které zahrnují širokou škálu tlumočnických technik, nástrojů a zdrojů prostřednictvím ukázek, osobních tipů a stručných „přednášek“ od našich zkušených profesionálních tlumočníků-školitelů.

Podcastyexternal link

Podcasty tlumočníků Evropské komise se zabývají různými otázkami tlumočení, z nichž některé jsou technické, jiné spíše filozofické. Poslechněte si, co o svých zkušenostech a své práci na mezinárodních konferencích říkají zkušení odborníci.

Granty pro univerzity

Poskytujeme finanční podporu na projektyexternal link,  jež přispívají k evropské dimenzi výuky (např. kurzy zaměřené na neobvyklé jazykové kombinace), postgraduální kurzy konferenčního tlumočení, projekty přeshraniční spolupráce. V období 2013–2014 využilo této podpory 7 univerzit. Pracovní program na rok 2014 external link

Stipendia

Chcete se stát konferenčním tlumočníkem? Možná máte nárok na stipendiumexternal link GŘ pro tlumočení.

Konference SCIC-univerzity

Jednou ročně pořádá GŘ pro tlumočení konferenci univerzitexternal link, které se účastní zástupci univerzit, národních vlád a evropských a mezinárodních institucí.