Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Помощ за Университетите

Европейската комисия работи в тясно сътрудничество с университетите external link, предлагащи обучение по конферентен превод, за да се гарантира постигането на високи професионални стандарти.

Въпреки че самата Комисия не организира обучения по устен превод, тя осигурява помощ от опитни обучаващи специалисти, предоставяна както на място, така и дистанционно, а също така отпуска безвъзмездни средства на университетите и стипендии на студентите.

Помощ на място

Помощ при обучениеexternal link

При поискване осигуряваме обучение на място в университетите, които са наши партньори. Обучението се води от специалисти от ГД „Устни преводи“ с дългогодишен опит в конферентния превод и с умения в областта на техниките на преподаване. Тази форма на обучение може да бъде приспособена към специфичните нужди на университетите.

Проучвателни посещения в ГД „Устни преводиexternal link

Посещенията в ГД „Устни преводи“ дават възможност на студентите по устен превод да се запознаят с функционирането на институциите и по-специално с работата на устните преводачи по време на заседания. Студентите присъстват на заседания и превеждат в „неми“ кабини заедно с обучаващите ги специалисти, като по този начин придобиват представа за бъдещата си професионална дейност.

SCiCLOUD

SCiCLOUD предлага богат набор от цифрови ресурси (каквито са например предназначените за обучение видеоматериали и базата данни с речи), както и интерактивни услуги под формата на участие във виртуални класове.

Виртуални класовеexternal link

Предлагаме участие в интерактивни виртуални класове, в които нашите опитни специалисти в обучението по устен превод насочват и оценяват студентите дистанционно чрез видеоконферентна връзка. Естествено за участие във виртуалните класове е необходимо наличието на съвместима система за видеоконферентна връзка (за допълнителна информация: SCIC-VIRTUAL-CLASS@ec.europa.euexternal link). 25 университета от цяла Европа вече се включиха в нашата „виртуална класна стая“.

База данни с речиexternal link

Базата данни с речи е разработен от ГД „Устни преводи“ инструмент за електронно обучение, който осигурява на студентите и преподавателите материали за обучение по конферентен превод, съобразени с техните специфични нужди. Събраните видеозаписи на речи са групирани по език, степен на трудност, вид на устния превод и тема.

SCICtrain

SCICtrain е напълно нов набор от видеомодули, които обхващат широк спектър от използвани в устния превод техники, инструменти и ресурси, представени посредством демонстрации, персонални съвети и кратки „лекции“ от нашите опитни професионални устни преводачи и обучаващи специалисти.

Подкастовеexternal link

В подкастовете на устни преводачи от Европейската комисия се разглеждат начините на справяне с различни аспекти на устния превод, някои от които са чисто технически, а други — по-философски. Чуйте утвърдени специалисти, които разказват за своя опит и за работата си по време на международни конференции.

Безвъзмездни средства за университетите

Предоставяме финансова подкрепа English (en) за подбрани проекти, за да осигурим достатъчен брой квалифицирани конферентни преводачи, които да са на разположение на институциите на Европейския съюз, за да могат да функционират правилно: например следдипломни курсове по конферентен превод, проекти за трансгранично сътрудничество и/или новаторски проекти за подобряване на качеството или развитието на нови технологии в областта на преподаването на конферентен превод.
10 университета са се възползвали от тази подкрепа през периода 2014—2015 pdf - 172 KB [172 KB] г. и 11 университета през периода 2015—2016 pdf - 234 KB [234 KB] г.

Работна програма за 2016 г. pdf - 189 KB [189 KB]

Стипендии

Искате да станете конферентен преводач? Възможно е да отговаряте на условията за получаване на стипендия за обучениеexternal link, осигурена от ГД „Устни преводи“.

Конференция на ГД „Устни преводи“ с университетите

Веднъж годишно ГД „Устни преводи“ организира конференция с университетитеexternal link, в която участват представители на университетите, националните правителства и европейските и международните институции.