Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Kundundersökning

Under tidsperioden 12-23 november 2007 genomförde generaldirektoratet för tolkning på Europeiska Kommissionen en kundundersökning som vände sig till deltagarna i möten på Rådet, Kommissionen, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommitten samt Regionkommitten.

Vi fick in 3152 besvarade frågeformulär, av vilka en stor andel kom från delegater från nationella förvaltningar och Ständiga Representationer. Detta visar tydligt vilket intresse våra mesta kunder har för de tjänster vi tillhandahåller.

Undersökningen gav vid handen att en hög procentandel av de svarande är mycket nöjda med de tolktjänster DG SCIC erbjuder: cirka 84% angav att de var nöjda eller mycket nöjda överlag.

Detta resultat är uppmuntrande för våra hängivna anställda, men också något som förhindrar att vi hänfaller åt liknöjdhet, då vi till exempel kan fortsätta att förbättra oss på områden som terminologi och vad gäller förståelse av de ämnen som avhandlas i möten.

Kommissionen är fast besluten att följa upp dessa resultat med konkreta åtgärder. Vi kommer exempelvis att se på hur vi ska kunna förbättra vårt redan omfattande utbildningsprogram och vidareutveckla det terminologi-arbete vi gör för att på så sätt kvalitetssäkra vår tolktjänst.

pdf - 286 KB [286 KB] български (bg) eesti keel (et) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) Resultaten av den undersökning som gjordes 12-23 november 2007 pdf - 286 KB [286 KB] български (bg) eesti keel (et) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Förslag från delegator på förbättringer  pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)