Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Prieskum spokojnosti zákazníkov

Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie pri Európskej komisii uskutočnilo v čase od 12. do 23. novembra 2007 prieskum spokojnosti medzi účastníkmi zasadnutí prebiehajúcich na pôde Rady ministrov, Komisie, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov.

Dotazník vyplnilo celkovo 3152 respondentov, väčšina ktorých pochádzala z orgánov verejnej správy a stálych zastúpení členských štátov, čo jasne dokazuje záujem našich pravidelných zákazníkov o služby, ktoré im poskytujeme.

Z prieskumu vyplynulo, že tlmočnícke služby poskytované DG SCIC sa tešia veľkej miere spokojnosti – približne 84% respondentov vyjadrilo spokojnosť alebo veľkú spokojnosť.

Tieto výsledky sú síce dôvodom na povzbudenie našich zamestnancov, no v žiadnom prípade v nás nevyvolávajú pocit sebauspokojenia. Naše služby je potrebné aj naďalej skvalitňovať napríklad v oblastiach, akou je používanie správnej terminológie alebo lepšie porozumenie témam preberaným na zasadnutiach.

Európska komisia je pevne rozhodnutá nadviazať na výsledky prieskumu konkrétnymi krokmi. Naším zámerom je okrem iného zvážiť ďalšie posilnenie nášho komplexného vzdelávacieho programu a zamerať sa na rozvinutie terminologickej práce za účelom zvýšenia kvality tlmočenia.

Výsledky prieskumu uskutočneného od 12. do 23. novembra 2007 pdf - 286 KB [286 KB] български (bg) eesti keel (et) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

stručný prehľad návrhov na skvalitnenie práce pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)