Ścieżka nawigacji

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Badanie Poziomu Zadowolenia Klientów

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych Komisji Europejskiej przeprowadziła w okresie 12-23 listopada ub.r. badanie poziomu zadowolenia uczestników spotkań w Radzie, Komisji, Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitecie Regionów.

Otrzymaliśmy 3152 odpowiedzi, z których większość pochodziła od delegatów administracji krajowych i stałych przedstawicielstw. Jest to jasny dowód zainteresowania naszych najczęstszych klientów usługami, jakie świadczymy.

Badanie wykazało wysoki poziom zadowolenia z usług tłumaczeniowych DG SCIC: około 84% respondentów było zadowolonych lub bardzo zadowolonych.

Taki rezultat stanowi dalszą motywację dla naszych zaangażowanych pracowników, ale też przestrogę przed popadaniem w samozachwyt i skłania do dalszego podnoszenia jakości w takich obszarach jak terminologia czy zrozumienie tematyki spotkań.

Zamiarem Komisji jest podjęcie konkretnych działań będących konsekwencją uzyskanych wyników. Jedną z kwestii do rozważenia będzie pytanie, jak dalej rozwijać nasz bogaty program szkoleniowy i pracę w dziedzinie terminologii, celem utrzymania wysokiego poziomu tłumaczenia.

Rezultaty ankiety przeprowadzonej w dniach 12-23 listopada 2007 r. pdf - 286 KB [286 KB] български (bg) eesti keel (et) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Podsumowanie propozycji zmian i udoskonaleń pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)