Mogħdija tan-navigazzjoni

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Customer Satisfaction Survey

Id-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni tal-Kummissjoni, wettaq stħarriġ bejn it-12 ta' Novembru u t-23 ta' Novembru, dwar il-livell ta' sodisfazzjon tal-parteċipanti f'laqgħat li jsiru ġewwa l-Kunsill, il-Kummissjoni, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u l-Kumitat tar-Reġjuni.

Irċevejna 3152 tweġiba, il-maġġoranza ta' dawn waslu minn delegati ġejjin minn amministrazzjonijiet nazzjonali u Rappreżentazzjonijiet Permanenti. Dan juri b'mod ċar l-interess ta' l-aktar klijenti komuni tagħna, fis-servizz li aħna noffru.

L-istħarriġ juri livell għoli ta' sodisfazzjon bis-servizz ta' interpretazzjoni li jiġi pprovdut mid-DĠ SCIC: madwar 84% ta' dawk li wieġbu kienu sodisfatti jew sodisfatti ħafna.

Dawn ir-riżultati huma ta' kuraġġ għall-impjegati tagħna, iżda huma wkoll stedina sabiex inkomplu nieħdu xogħolna bis-serjeta', per eżempju, billi ntejjbu aktar is-servizzi tagħna f'oqsma bħal, terminoloġija u familjarita' mas-suġġetti li jiġu diskussi waqt il-laqgħat.

Il-Kummissjoni hija determinata li jkun hemm segwiment fuq dawn ir-riżultati permezz ta' azzjoni konkreta. Per eżempju, se naraw kif nistgħu insaħħu aktar il-programm ta' taħriġ komprensiv tagħna u niżviluppaw aktar il-ħidma fuq it-terminoloġija, dan kollu sabiex nikkonsolidaw il-kwalita' ta' l-interpretazzjoni.

Riżultati ta’ l-istħarriġ li sar bejn it-12 ta’ Novembru u t-23 ta’ Novembru (pdf)

Suġġerimenti għat-titjib fil-qosor pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)