Navigācijas ceļš

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

KLIENTU APMIERINĀTĪBAS APTAUJA

Eiropas Komisijas Konferenču tulkošanas ģenerāldirektorāts laika posmā no š.g. 12.-23. novembrim ir veicis sēžu dalībnieku apmierinātības aptauju Padomes, Komisijas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas rīkotajās sēdēs.

Esam saņēmuši 3152 atbildes, liela daļa no kurām ir valstu administratīvo iestāžu un Pastāvīgo pārstāvniecību delegātu atbildes. Tas skaidri parāda mūsu pastāvīgāko klientu interesi par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem.


Aptaujas rezultāti liecina, ka klienti ir lielā mērā apmierināti ar Konferenču tulkošanas ģenerāldirektorāta piedāvātajiem tulkošanas pakalpojumiem: aptuveni 84% respondentu bija apmierināti vai ļoti apmierināti ar mūsu pakalpojumiem.

Šie rezultāti ir gan labs pamudinājums mūsu personālam, gan arī aicinājums neiegrimt pašapmierinātībā. Tā piemēram, jāturpina uzlabot mūsu personāla terminoloģijas pārvaldība un zināšanas par sēdēs apspriežamajām tēmām.

Komisija ir apņēmusies veikt konkrētus uz aptaujas rezultātiem balstītus pasākumus. Tā piemēram, jāmeklē veidi, kā papildināt mūsu visaptverošās mācību programmas un uzlabot darbu ar terminoloģiju, lai turpinātu celt tulkojuma kvalitātes līmeni.

pdf - 286 KB [286 KB] български (bg) eesti keel (et) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

12. – 23. novembra aptaujas rezultāti pdf - 286 KB [286 KB] български (bg) eesti keel (et) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

ierosināto uzlabojumu kopsavilkums pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)