Navigatsioonitee

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Kliendirahulolu uuring

Euroopa Komisjoni suulise tõlke peadirektoraat korraldas 12. – 23. novembrini Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjoni, Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee kohtumistel osalevate delegaatide seas küsitluse, selgitamaks välja nende rahulolu pakutava suulise tõlkega.

Küsitlusele saabus kokku 3152 vastust, suurem osa neist liikmesriikide valitsusasutuste esindajatelt ja alaliste esinduste töötajatelt, mis näitab selgelt meie kõige sagedasemate klientide huvi pakutava teenuse vastu.

Küsitlus näitas et klientide rahulolu DG SCIC poolt pakutava suulise tõlke teenusega on väga kõrge: ligi 84% vastanutest olid tõlkega kas rahul või väga rahul.

Tulemused on meie meeskonnale selgeks innustuseks, kuid teiselt poolt kindlasti ka üleskutseks edasi tegutseda, parandades meie teenust näiteks sellistes valdkondades nagu terminoloogia ja koosolekutel käsitletavate teemade parem tundmine.

Komisjoni sooviks on, et uuringu tulemuste analüüsile järgneksid konkreetsed sammud. Nii näiteks selgitame praegu välja, kuidas oleks võimalik tõhustada meie ulatuslikku koolituskava ja kuidas oleks asjakohane arendada edasi tööd terminoloogiaga, et veelgi parandada tõlkide töö kvaliteeti.

12.11 – 23.11 läbi viidud küsitluse tulemused pdf - 286 KB [286 KB] български (bg) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Parandusettepanekute kokkuvõte pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)