Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατώνc

Η Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεξήγαγε στο διάστημα από τις 12 έως τις 23 Νοεμβρίου 2007 μια έρευνα ικανοποίησης μεταξύ των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών.

Λάβαμε 3152 απαντήσεις στο ερωτηματολόγιό μας, πολλές από τις οποίες από συνέδρους που προέρχονται από τις εθνικές διοικήσεις και τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες. Αυτό καταδεικνύει σαφώς το ενδιαφέρον των πιο τακτικών πελατών μας για τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

H έρευνα δείχνει ότι υπάρχει υψηλό ποσοστό ικανοποίησης από τις υπηρεσίες που παρέχει η ΓΔ SCIC: περίπου 84% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι είναι ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι από τη διερμηνεία.

Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν μια ενθάρρυνση για το προσωπικό μας αλλά επίσης και μια πρόσκληση να μην εφησυχάσουμε αλλά να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας σε τομείς όπως η ορολογία και η κατανόηση των θεμάτων που συζητούνται στις συνεδριάσεις.

Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να ανταποκριθεί στα αποτελέσματα αυτά με συγκεκριμένα μέτρα. Θα εξετάσουμε, για παράδειγμα, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης των διερμηνέων μας και να αναπτύξουμε περισσότερο το έργο μας στον τομέα της ορολογίας ώστε να εδραιώσουμε την ποιότητα της διερμηνείας.

Αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη από τις 12 έως τις 23 Νοεμβρίου 2007 pdf - 286 KB [286 KB] български (bg) eesti keel (et) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Περίληψη προτάσεων για βελτιώσεις pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)