Sti

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Kundetilfredshedsundersøgelse

Kommissionens Generaldirektorat for Tolkning gennemførte en brugertilfredshedsundersøgelse på møderne i Rådet, Kommissionen, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, fra den 12. november til den 23. november 2007.

Vi modtog 3152 besvarede spørgeskemaer, hvoraf en stor del var blevet udfyldt af delegerede fra nationale myndigheder og Faste Repræsentationer. Dette viser klart den betydning, vore hyppigste kunder tillægger den service, vi tilbyder.

Undersøgelsen viser en høj grad af tilfredshed med den tolkeservice DG SCIC leverer: omkring 84% af dem, der havde udfyldt spørgeskemaet, var tilfredse eller meget tilfredse.

Disse resultater er meget opmuntrende for vort personale, men bør samtidig opfattes som en opfordring til at undgå selvtilfredshed, for eksempel ved fortsat at forbedre vor service på områder såsom terminologi, og indsigt i de emner, der drøftes på møderne.

Det er Kommissionens klare ønske at følge op på disse resultater med konkret handling. Vi vil for eksempel overveje, hvordan vi yderligere kan styrke vort omfattende uddannelsesprogram, og videreudvikle terminologiarbejde, med henblik på at konsolidere tolkningens kvalitet.

Resultaterne af undersøgelsen der blev gennemført fra 12. – 23. november 2007 pdf - 286 KB [286 KB] български (bg) eesti keel (et) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Oversigt over forslag til forbedringer pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)