Cesta

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Průzkum spokojenosti zákazníků

Generální ředitelství Evropské komise pro tlumočení provedlo, ve dnech 12.-23. listopadu 2007, průzkum spokojenosti delegátů, účastnících se zasedání na půdě Rady, Komise, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů, s tlumočením.

Celkem jsme na náš dotazník obdrželi 3 125 odpovědí, v převážné většině od delegátů z jednotlivých státních orgánů a stálých zastoupení. Z toho jasně vyplývá, jak velký mají zájem naši nejčastější zákazníci o služby, které nabízíme.

Výsledky průzkumu lze nalézt na adrese:

Výsledky průzkumu prokázaly vysokou míru spokojenosti s tlumočnickými službami zajišťovanými DG SCIC: zhruba 84% respondentů se označilo za spokojené nebo velmi spokojené.

Jakkoliv jsou tyto výsledky pro naše tlumočníky velice povzbudivé, je jasné, že nemáme žádný důvod usnout na vavřínech: stále je co zlepšovat nejen například v oblasti terminologie, ale také například pokud jde o porozumění probírané problematice.

Komise hodlá navázat na zjištěné výsledky konkrétními opatřeními. Budeme uvažovat například o tom, jak ještě vylepšit a posílit náš systém komplexní odborné přípravy, včetně terminologické, za účelem sjednotit v tomto směru kvalitu tlumočení.

Výsledky průzkumu pořádaného ve dnech 12.-23. listopadu 2007 pdf - 286 KB [286 KB] български (bg) eesti keel (et) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Přehled návrhů na zlepšení pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)