Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Проучване за удовлетвореността на клиентите

Генералната Дирекция за Устни преводи в Европейската Комисия проведе едно проучване за удовлетвореността на участниците от превода по време на заседанията организирани в Съвета, Комисията, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 12 до 23 ноември 2007 г.

Ние получихме 3152 отговора на нашия въпросник, като голямата част от тях бяха попълнени от делегатите на националните администрации и служителите на Постоянните представителства. Това ясно показа, че нашите най-чести клиенти се интересуват от услугата, която оказваме.

Проучването показа висока степен на удовлетвореност от услугата оказвана от ГД SCIC: около 84% от респондентите са удовлетворени или много удовлетворени (satisfied или very satisfied).

Tези резултати са насърчаващи за нашия контингент преводачи, но и покана за усъвършенстване, например в бъдеще да осигуряваме повече възможности за овладяване на терминологията и по-добро разбиране на темите, разглеждани по време на заседанията.

The Commission is determined to follow up on these results with concrete actions. For instance, we will consider how we can further strengthen our comprehensive training programme and further develop terminology work in order to consolidate the quality of interpretation.
Комисията е твърдо решена, тези резултати да доведат до конкретни действия. Например ще преценим как да укрепим своята програма за квалификация и обучение по темите и терминологията с цел да консолидираме качеството на устния превод.

Резултати от проучването, проведено от 12 до 23 ноември 2007 г. pdf - 286 KB [286 KB] eesti keel (et) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

резюме на предложенията за подобрения pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) pdf - 97 KB [97 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)