Navigacijska pot

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Priložnosti za delo pri GD za tolmačenje

Zaposlitev

GD za tolmačenje zaposluje administrativno osebje in tolmače. Za ta delovna mesta se uporabljajo enaka pravila kot za vsako drugo redno zaposlitev pri Evropski komisijiexternal link. Možnosti zaposlitve so enake za vse državljane Unije, saj kadrovanje temelji na izbirnem postopku javnih razpisovexternal link, na podlagi katerega se sestavijo seznami uspešnih kandidatov. Ti seznami se uporabijo za zapolnitev delovnih mest administrativnega osebja in tolmačev, običajno na nižji stopnji (AD5 za tolmače). Če vas zanima poklic prevajalca, si poglejte spletno stran o zaposlitvi pri GD za prevajanjeexternal link.

Javni razpisi za tolmače se pripravijo glede na potrebe posameznih tolmaških enot. Kandidati morajo izpolnjevati številne pogoje, zlasti glede izobrazbe in jezikovne kombinacije (tj. pasivni jeziki , ki jih potrebujejo posamezne tolmaške enote). Preizkus znanja je večdelen in vsebuje preizkus konsekutivnega in simultanega tolmačenja, morda tudi tolmačenja iz maternega jezika v nematerni jezik (t.i. retour) (če kandidat to znanje navede ob prijavi) ter razne nejezikovne preizkuse.

V izjemnih okoliščinah in za posebne ali nujne potrebe se tolmači lahko zaposlijo kot začasno osebje.

Samostojni tolmači

Evropski parlament, Evropska komisija in Evropsko sodišče imajo vsak svojo službo za tolmačenje, vendar je zaposlovanje tolmačev in izbiranje samostojnih tolmačev skupnoexternal link.

Tolmači pripravniki

GD za tolmačenje ne ponuja mest za tolmače pripravnike, vendar pa tesno sodeluje s številnimi šolami za tolmačenje pdf - 2 MB [2 MB] .

Akreditacijski preizkusi za samostojne tolmače iz držav kandidatk

- Za prijavo si poglejte stran za akreditacijo samostojnih tolmačevexternal link.

- Če ste že kdaj izpolnili elektronski obrazec, ga ne izpolnjujte ponovno.

- Vsi dokumenti morajo prispeti do morebitnega roka.

- Vendar pa lahko svojo prijavnico pošljete kadar koli, tudi če preizkusi niso načrtovani.