Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Pracovné príležitosti na GR pre tlmočenie

Ako sa stať slovenským konferenčným tlmočníkom v Bruseli ?

Katarína Skačániová, vedúca Slovenského tlmočníckeho oddelenia na Európskej komisii, hovorí o tom, aké podmienky musia splniť slovenskí tlmočníci, ak chcú pracovať pre európske inštitúcie.

Email: Katarina.SKACANIOVA@ec.europa.euexternal link

Interné pracovné miesta

GR pre tlmočenie zamestnáva administratívnych pracovníkov a lingvistov (tlmočníkov). Ak sa chcete stať zamestnancom, platia tu rovnaké pravidlá ako v prípade ktoréhokoľvek iného postu na Európskej komisiiexternal link. S cieľom zaručiť rovnaké možnosti pre všetkých občanov Únie je nábor pracovníkov založený na výberovom konaní vo verejných konkurzochexternal link, ktorých výsledkom je zostavenie zoznamov úspešných kandidátov. Z týchto zoznamov sa prijímajú administratívni pracovníci a tlmočníci do zamestnania. Zvyčajne je to na nižšej úrovni pracovného zaradenia, ktorú pre tlmočníkov predstavuje AD5. Ak máte záujem o prácu prekladateľa, pozrite si stránku o nábore do prekladateľských služiebexternal link.

Verejné konkurzy tlmočníkov sa organizujú podľa toho, aké potreby pracovníkov majú jednotlivé tlmočnícke oddelenia. Ak sa chcete kvalifikovať, musíte splniť niekoľko požiadaviek, najmä pokiaľ ide o odbornú prípravu a jazyky (t. j. pasívne ovládané jazyky vyžadované na rôznych tlmočníckych oddeleniach). Test obsahuje niekoľko prvkov: testy z konzekutívneho a simultánneho tlmočenia a v prípade potreby z jazyka ovládaného obojsmerne; testy z rôznych nejazykových oblastí.

Výnimočne v špeciálnych a súrnych prípadoch možno tlmočníkov prijať do zamestnania ako dočasných pracovníkov.

Externí tlmočníci

Európsky parlament, Európska komisia a Európsky súdny dvor majú samostatné tlmočnícke služby, ale nábor stálych tlmočníkov a výber externých tlmočníkov uskutočňujú spoločneexternal link.

Tlmočníci - stážisti

GR pre tlmočenie neponúka posty tlmočníkov - stážistov, ale má úzke väzby na viacero tlmočníckych škôl pdf - 2 MB [2 MB] .

Akreditačné testy externých tlmočníkov z kandidátskych krajín

- Ak sa chcete prihlásiť, pozrite si stránku akreditácie externých spolupracovníkovexternal link.

- Ak ste už elektronický formulár vypĺňali, tento krok neopakujte.

- Všetky dokumenty musia byť doručené v termíne, pokiaľ je stanovený.

- Nezabudnite, že prihlášku môžete poslať kedykoľvek, aj keď nie je plánovaný žiaden test.