Ścieżka nawigacji

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Możliwości zatrudnienia w DG ds. Tłumaczeń Ustnych

Stanowiska etatowe

DG ds. Tłumaczeń Ustnych zatrudnia pracowników administracji oraz tłumaczy ustnych. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (na czas nieokreślony) wymaga spełnienia takich samych zasad, jakie obowiązującą przy rekrutacji pracowników na wszelkie inne stałe stanowiska w Komisji Europejskiejexternal link. W celu zagwarantowania równego dostępu wszystkich obywateli UE do pracy w instytucjach europejskich, nabór pracowników odbywa się w formie otwartych konkursówexternal link, w wyniku których powstają rezerwowe listy wybranych kandydatów. Pracowników administracji oraz tłumaczy zatrudni się na podstawie tych list, zazwyczaj na jednym z niższych szczebli kariery - w przypadku tłumaczy jest to zazwyczaj grupa zaszeregowania AD5. Osoby zainteresowane pracą w charakterze tłumacza pisemnego powinny zapoznać się ze stroną internetową DG ds. Tłumaczeń Pisemnych poświęconą rekrutacjiexternal link.

Otwarte konkursy dla tłumaczy ustnych organizuje się zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych sekcji w ramach DG ds. Tłumaczeń Ustnych. Aby przystąpić do konkursu należy spełnić szereg wymogów, a w szczególności posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz dysponować właściwą kombinacją języków (tj. umiejętnością tłumaczenia z języków biernych, na które istnieje zapotrzebowanie w odpowiednich sekcjach ["kabinach"] DG ds. Tłumaczeń Ustnych). Egzamin konkursowy składa się z kilku elementów: obejmuje testy z tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego - w tym, w odnośnych przypadkach, z tłumaczenia na aktywny język obcy (retour) oraz testy wiedzy pozajęzykowej.

W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi lub pilnymi potrzebami instytucji, tłumaczy ustnych można zatrudnić na etat na czas określony (temporaire).

Tłumacze zewnętrzni ("wolni strzelcy")

Parlament Europejski, Komisja Europejska oraz Europejski Trybunał Sprawiedliwości posiadają odrębne służby tłumaczeń ustnych, jednak rekrutację tłumaczy etatowych i "wolnych strzelców" przeprowadzają wspólnieexternal link.

Staże dla tłumaczy ustnych

DG ds. Tłumaczeń Ustnych nie organizuje staży dla tłumaczy, niemniej jednak ściśle współpracuje z wieloma szkołami tłumaczy ustnych pdf - 2 MB [2 MB] .

Testy akredytacyjne dla "wolnych strzelców" z krajów kandydujących:

- Przed zgłoszeniem się do testu akredytacyjnego warto zapoznać się ze stronami poświęconymi akredytacji "wolnych strzelcówexternal link".

- Jeżeli wypełnili Państwo już raz formularz elektroniczny, prosimy nie robić tego ponownie.

- W wyznaczonym terminie należy dostarczyć wszystkie dokumenty.

- Należy pamiętać, że mogą Państwo wysłać zgłoszenie w każdej chwili, nawet jeśli nie zaplanowano żadnego testu akredytacyjnego.

Email: Dorota.SIERANT@ec.europa.euexternal link