Kruimelpad

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Carrièremogelijkheden bij DG Tolken

Personeel in vaste dienst

DG Tolken heeft zowel administratief als taalkundig personeel (tolken). Voor wie in vaste dienst wil komen, gelden dezelfde regels als voor iedere andere vaste functie bij de Europese Commissieexternal link. Om te garanderen dat iedere burger van de Unie evenveel kans heeft, is de aanwerving gebaseerd op een selectieprocedure met algemene vergelijkende onderzoekenexternal link, op basis waarvan reservelijsten met geslaagde kandidaten worden samengesteld. Uit deze lijsten worden administratief personeel en tolken aangeworven, meestal in de lagere carrièrerangen, wat voor tolken neerkomt op AD5. Als u geïnteresseerd bent in een carrière als vertaler, kijk dan op de aanwervingspagina van DG Vertalingexternal link.

De algemene vergelijkende onderzoeken voor tolken worden georganiseerd naargelang van de personeelsbehoeften in de tolkeneenheden. Om in aanmerking te komen, moet aan een aantal eisen worden voldaan, in het bijzonder met betrekking tot het opleidingsniveau en het taalprofiel (d.w.z. de passieve talen waaraan in de verschillende tolkeneenheden behoefte is). De test bevat een aantal elementen: tests in consecutief en simultaantolken en, indien van toepassing, in een retourtaal, en tests van andere dan taalkundige vaardigheden.

Bij uitzondering, in speciale of dringende gevallen, kunnen tolken als tijdelijk personeel worden aangeworven.

Freelancetolken

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Europees Hof van Justitie hebben elk een eigen tolkendienst, maar de aanwerving van tolken in vaste dienst en de selectie van freelancetolken gebeurt gezamenlijkexternal link.

Tolken in opleiding

DG Tolken biedt geen opleidingsplaatsen voor tolken, maar heeft wel nauwe banden met een aantal tolkenopleidingen. pdf - 2 MB [2 MB] .

Accreditatietests voor freelancetolken uit de kandidaat-lidstaten

- Als u wilt deelnemen, kijk dan op de pagina over de accreditatie van freelancetolkenexternal link.

- Als u het elektronische formulier al eens heeft ingevuld, doe dit dan niet nog een keer.

- Alle documenten moeten voor de uiterste datum (als deze wordt gegeven) worden ingediend.

- U kunt zich altijd inschrijven, ook als er geen testen gepland zijn.