Mogħdija tan-navigazzjoni

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directLatvian Presidency
DG Interpretation

Opportunitajiet ta’ karriera mad-DĠ Interpretazzjoni

Pożizzjonijiet bħala membru ta’ l-istaff

Id-DĠ Interpretazzjoni jimpjega kemm staff lingwistiku (interpreti) kif ukoll amministrattiv. Sabiex issir membru ta’ l-istaff, japplikaw l-istess regoli bħal kwalunkwe pożizzjoni permanenti oħra fi ħdan il-Kummissjoni Ewropeaexternal link. Sabiex jiġi ggarantit li ċ-ċittadini kollha ta’ l-Unjoni jingħataw l-istess aċċess, ir-reklutaġġ huwa bbażat fuq proċess ta' għażla imsejjes fuq konkorsi miftuħaexternal link, li jwasslu għal listi ta’ riżerva ta’ kandidati li jirnexxielhom jgħaddu. L-istaff amministrattiv u l-interpreti jintgħażlu minn dawn il-listi, normalment fl-iskaluni l-aktar baxxi tas-sellum tal-karriera li fil-każ ta' l-interpreti huwa AD5. Jekk tinteressak karriera bħala traduttur, jekk jogħġbok żur il-paġna tar-reklutaġġ tas-servizz tat-traduzzjoniexternal link.

Il-konkorsi miftuħa għall-interpreti jiġu organizzati skond il-ħtiġijiet ta’ reklutaġġ fl-unitajiet individwali ta’ l-interpretazzjoni. Sabiex tikkwalifika, jeħtieġlek tikkonforma ma’ għadd ta’ rekwiżiti, b’mod partikolari fir-rigward tat-taħriġ u l-profil lingwistiku – (jiġifieri l- lingwi passivi mfittxija fl-unitajiet differenti ta’ l-interpretazzjoni). L-eżami fih sensiela ta’ elementi: eżamijiet fl-interpretazzjoni konsekuttiva u simultanja, u wkoll, jekk ikun il-każ, f’ lingwa retour; eżamijiet f’materji varji mhux lingwistiċi.

F’każi eċċezzjonali, meta jinqalgħu bżonnijiet speċjali jew urġenti, l-interpreti jistgħu jiddaħħlu bħala staff temporanju.

L-interpreti freelance

Il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea, u l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea lkoll għandhom servizz ta' l-interpretazzjoni tagħhom, imma r-reklutaġġ ta' l-interpreti bħala membri ta' l-istaff u l-għażla ta' l-interpreti freelance ssir bi sħab bejniethomexternal link.

Interpreti apprentisti

Id-DĠ Interpretazzjoni ma joffrix postijiet tax-xogħol għal interpreti apprentisti, imma għandu rabtiet mill-qrib ma’ għadd ta’ skejjel ta’ l-interpretazzjoni. pdf - 326 KB [326 KB] .

L-eżamijiet ta’ akkreditazzjoni għall-Interpreti Freelance mill-Pajjiżi Kandidati

- Jekk tixtieq tapplika, jekk jogħġbok żur il -paġna ta’ l-akkreditazzjoni tal-freelancersexternal link.

- Jekk imlejt il-formola elettronika xi darba oħra qabel, nitolbuk ma tirrepetix l-operazzjoni.

- Id-dokumenti kollha għandhom ikunu daħlu sad-data ta' l-għeluq, meta tingħata.

- Żomm f’moħħok li tista’ tibgħat l-applikazzjoni tiegħek meta trid, anke jekk ma jkun hemm l-ebda test skedat.